Centrum Społeczności
Advertisement
Centrum Społeczności

Czołem!

Ten blog miał nadejść już od dawna i dla niektórych z was może być bezpośrednim wynikiem feedbacku, jaki przekazywaliście na temat naszych wytycznych. Historycznie Fandom stał po stronie administratorów, uznając prawidłowość nakładanych przez nich lokalnych blokad – nawet jeśli powody tych blokad były dyskusyjne. Wprowadzając zakaz tworzenia duplikatów wiki w naszej nowej polityce nowych wiki, wcześniejsze rozwiązanie, aby użytkownicy tworzyli po prostu swoje własne wiki, przestało działać, ponieważ dzieli społeczność edytorów i czytelników. W dłuższej perspektywie koniecznym stało się rozwiązanie problemu przypadków złych administratorów.

Obecna polityka dotycząca blokad sprowadza się do następującego zdania: administratorzy mogą zablokować na wiki każdego z dowolnego powodu lub nawet bez powodu. Rozwiązaniem, które było dostępne dla zablokowanych użytkowników, było stworzenie ich własnej wiki na ten sam temat. Taka opcja godziła w interes ogółu społeczności, dzieląc edytorów i czytelników pomiędzy treścią kilku wiki. Na Gamepedii rozwiązanie owego problemu wymagało większej ilości rąk do pracy – oprócz członków personelu, gotowych do sprawdzania powodów nakładanych blokad, mieliśmy także wiki menadżerów przypisanych do każdej społeczności, którzy również mogli pomóc.

Jedną z kluczowych wartości na Fandomie jest dawanie użytkownikom radości. Radości z cieszenia się swoimi fandomami, dzielenia się swoimi zainteresowaniami i doświadczeniami. Radości ze wspierania się nawzajem. Zostanie odciętym od tego wszystkiego przez niesprawiedliwą blokadę stoi w sprzeczności z tą misją, więc podejmujemy kroki, aby to zmienić.

Choć rozwiązanie z masą personelu gotowego na każdą prośbę z Gamepedii nie jest tym, co moglibyśmy zastosować w skali Fandomu, możliwość przejrzenia nieuczciwej blokady przez personel lub helperów znana z Gamepedii zdaje się być mającym sens kompromisem. Przede wszystkim, aby wprowadzić to rozwiązanie, potrzebne są podstawy „uczciwości”. Każda wiki musi mieć swoje lokalne zasady, które łatwo można odnaleźć, aby użytkownicy rozumieli, czego się od nich oczekuje, a blokady mogły być jasnymi konsekwencjami określonych działań.

Aby zapewnić, że wszyscy użytkownicy chcący w dobrej wierze wnosić wkład na wiki mogą to robić, od 1 kwietnia następujące zasady dotyczące nakładania blokad na wiki będą obowiązywały globalnie i wszystkie wiki będą zobligowane do ich przestrzegania:

  • Zasady na wiki muszą być zdefiniowane i łatwe do znalezienia. Zasady nie mogą także naruszać Zasad Użytkowania Fandomu lub być nadmiernie restrykcyjne.
  • Blokady można nakładać jedynie w związku z naruszeniem określonego regulaminu lub Zasad Użytkowania Fandomu.
  • Członkowie społeczności muszą być traktowani z szacunkiem. Nadużywanie statusu administratora w celu dokuczania innym członkom społeczności nie będzie tolerowane.
  • Naruszenie tej polityki może poskutkować odebraniem lokalnych uprawnień administratora, a w skrajnych sytuacjach także podjęciem dodatkowych działań dyscyplinarnych.

Wiki nie należą do administratorów, do biurokratów ani do założyciela. Wiki należą do społeczności. Administrator posiada wiele specjalnych uprawnień na platformie wiki, ale nie ma prawa do prześladowania innych członków społeczności lub nawet całkowitego wykluczenia ich bez dobrego powodu, używając do tego swojego lokalnego autorytetu.

Jeśli jesteś dobrym administratorem, który blokuje tylko z dobrych pobudek (a tacy stanowią absolutną większość), jedyną zmianą, jaka będzie cię dotyczyć, będzie wymóg umieszczenia strony z zasadami na twoich wiki.

Polityka ta ma na celu zapewnić, że blokowanie jest ściśle związane z innymi zasadami; więc użytkownicy mogą zrozumieć jakie zachowanie może być akceptowane, a blokady mają sens. Interwencje helperów lub personelu będą mieć miejsce tylko w przypadku trwającego problemu dotyczącego blokad niezwiązanych z zasadami stworzonymi na wiki.

Blokady powinny być nakładane, aby egzekwować przestrzeganie zasad w dobrej wierze, nie jako twoja pierwsza reakcja na nowego użytkownika, który odnalazł społeczność i próbuje się zaangażować, mając dobre chęci i popełniając pierwsze błędy. Edukacja zawsze powinna być pierwszym odruchem w takiej sytuacji. Link do strony z zasadami z ostrzeżeniem to doskonały pierwszy krok, gdy napotkasz początkującego edytora, który nie do końca sobie radzi, ale który może przekształcić się w fantastycznego członka społeczności.

Aby dowiedzieć się więcej o tym jak stworzyć dobre zasady dla wiki i jak powinny działać odwołania, odwiedź nową stronę pomocy dla tej polityki.

Podsumowując

Zmiany w tej polityce to rezultat wielu opinii użytkowników. To kolejny przykład stawiania w pierwszej kolejności na społeczność, będący efektem wartościowych konwersacji z użytkownikami o różnym poziomie doświadczenia w różnych rodzajach wiki. Chcielibyśmy w szczególności podziękować członkom Community Council i Gamepedia Fellowship za opracowywanie tych zasad wraz z Fandomem. Ich pomoc umożliwiła wprowadzenie tych zmian w życie.

Ostatecznie jeśli jesteś dobrym administratorem ustanawiającym jasne zasady i spójnie je egzekwującym, nie musisz zmieniać niczego. Skupiamy się tutaj na stworzeniu kultury jasnych reguł i blokad opartych na tych zasadach.

Fandom nie udostępnia platformy, aby prześladować lub nadużywać władzy, a ta polityka jest kolejnym ucieleśnieniem tego zobowiązania złożonego społecznościom.

Advertisement