FANDOM


Najczęstszym powodem zamykania wiki jest naruszająca Zasady Użytkowania treść bądź cel wiki.

Chociaż założyciel może poprosić o zamknięcie projektu – gdy na wiki nie ma innych edytorów – to w przypadku tematów, które mogą być interesujące dla innych, FANDOM preferuje pozostawienie takich wiki jako nieaktywnych, aby umożliwić ich adopcję przez nowych użytkowników.

Wiki, które pozostają nieaktywne przez kilka miesięcy, bez zainteresowania ze strony użytkowników, mogą zostać zamknięte lub połączone z innymi wiki. Nie jest to jednak priorytet, ponieważ nieaktywne wiki nie szkodzą aktywnym.

W przypadku zamknięcia wiki posiadającej treść (która nie naruszała Zasad), zrzut bazy danych będzie dostępny do pobrania.

Jeżeli część lub wszyscy edytorzy zdecydują się na przeniesienie w inne miejsce, Wikia, Inc. zadecyduje o tym, czy wiki powinna zostać zamknięta lub czy pozostanie otwarta jak wcześniej. Większość wiki z przydatną treścią lub potencjałem pozostanie otwarta.

Mając na uwadze przyszłych użytkowników i personel Fandomu decydujący czy wiki powinna zostać zamknięta lub połączona z inną, prosimy o pozostawienie stron w pierwotnym stanie oraz niedodawanie komunikatów o przenosinach (szczególnie na stronach głównych).

Zobacz też Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.