Centrum Społeczności
Advertisement

Zasady ogólne

 1. Centrum Społeczności to centralne miejsce komunikacji pomiędzy polskojęzycznymi użytkownikami Fandomu, służące do wymiany doświadczeń i uzyskania wsparcia od innych edytorów. Jest polskojęzycznym, siostrzanym projektem Community Central.
 2. Edytując wiki należy przestrzegać ogólnych reguł netykiety jak i zasad opisanych poniżej.
 3. Publikowanie spamu, wandalizmów, treści obraźliwych lub wulgarnych jest na wiki zabronione.
 4. Z uwagi na charakter wiki, będącej przede wszystkim platformą komunikacji, nie jest ona dobrym miejscem na publikację artykułów w głównej przestrzeni nazw. Do publikowania pytań, próśb i uwag służą odpowiednie kanały komunikacji, opisane poniżej.
 5. Nad całą zawartością Centrum Społeczności czuwają lokalni Administratorzy.
 6. Nad poszczególnymi aspektami Centrum Społeczności dodatkowo czuwają również moderatorzy:
  • moderatorzy treści – zajmują się utrzymaniem porządku na stronach pomocy, w tworzonych blogach oraz przesyłanych plikach;
  • moderatorzy dyskusji – zajmują się utrzymaniem porządku na czacie, forum, w Dyskusjach, tablicach użytkowników, w komentarzach oraz innych formach dyskusji na Centrum Społeczności;

Rada Centrum Społeczności

 1. Decyzją Administracji na Centrum Społeczności może zostać powołana Rada Centrum Społeczności
 2. Do zadań Rady należy podejmowanie inicjatyw, konsultowanie i wnoszenie skarg – wyłącznie w sprawach związanych z Centrum Społeczności oraz akceptacja proponowanych zmian w zasadach Centrum Społeczności.
 3. Skład Rady tworzą:
  • Administratorzy Centrum Społeczności – z urzędu
  • użytkownicy polskojęzycznej Społeczności, których liczba musi przewyższać o 1 liczbę Administratorów w Radzie
 4. Skład Rady Centrum Społeczności I kadencji ustalany jest w drodze konsensusu Administracji po wyrażeniu zgody na członkostwo przez wszystkich nominowanych do niej użytkowników. Skład Rady kolejnych kadencji wyłaniany jest w drodze wyboru przez użytkowników polskojęzycznej Społeczności.
 5. Rada może zostać rozwiązana:
  • w jej I kadencji - w drodze konsensusu Administracji
  • własną decyzją podjętą większością 2/3 jej składu
  • w drodze petycji użytkowników polskojęzycznej Społeczności na Dyskusjach, trwającej przez tydzień – większością głosów

Komunikacja

 1. Głównymi kanałami komunikacji na Centrum Społeczności są:
  1. Dyskusje
  2. Oficjalny serwer Discord
  3. Strony wsparcia
  4. Tablice wiadomości
  5. Blogi
 2. Podstawowym kanałem komunikacji są Dyskusje. Komunikacja przy pomocy Discorda jest szybsza (dlatego w pilnych sprawach może być lepszy), ale w Dyskusjach prawdopodobieństwo uzyskania wyczerpującej odpowiedzi jest znacznie większe (osoby najlepiej zorientowane w danej kwestii mogą być w danym momencie nieobecne na serwerze). Ponadto odpowiedź uzyskana w Dyskusjach pozostaje na stałe widoczna, dlatego może być przydatna również dla innych osób.
 3. Blogi służyć powinny jako narzędzie do dłuższych wypowiedzi. Krótkie pytania kierowane powinny być w Dyskusjach. Informacje o sobie dodać można na własnej stronie użytkownika.
 4. Wszelkie wiadomości, o ile nie zostały podpisane automatycznie, powinny zostać podpisane przez autora ręcznie, poprzez dodanie czterech tyld – ~~~~

Discord

Główny artykuł: Discord

Dyskusje

 1. Dodając posta w Dyskusjach staraj się możliwie precyzyjnie określić tytuł. Wątki zatytułowane „Pomocy!” lub „Czemu?” nie ułatwiają zrozumienia problemu.
 2. Opisując problem na wiki, podaj link do niej. Większość problemów związanych z edycją łatwiej rozwiązać mogąc je zobaczyć osobiście.
 3. Zanim założysz nowy wątek, sprawdź, czy odpowiedzi nie znajdziesz na stronach wsparcia, stronach pomocy lub w archiwum forum.
 4. Odpowiadając na wątek staraj się być cierpliwy i odnoś się do innych użytkowników z szacunkiem.

Przesyłanie plików

 1. Centrum Społeczności nie jest przechowalnią plików.
 2. Przesłane pliki powinny znajdować zastosowanie na stronach pomocy lub służyć powinny do zobrazowania opisywanego problemu, lub prośby.
 3. Dopuszczalne jest przesyłanie plików w innym celu, np. do zastosowania na stronie użytkownika, jednak w ilościach mieszczących się w granicach rozsądku.
 4. Strony przesyłanych plików zawierać powinny odpowiedni szablon licencji (nawet jeśli brak jest informacji o stanie prawnym pliku) i powinny być dodane do odpowiedniej kategorii.

Strony pomocy

 1. Centrum Pomocy zawiera strony dostępne na wszystkich polskojęzycznych wiki poprzez wspólną pomoc.
 2. Głównym celem stron pomocy jest ułatwienie edytorom dotarcia do poszukiwanych przez nich informacji związanych z edytowaniem i prowadzeniem wiki.
 3. Strony pomocy można swobodnie edytować. Jeśli zatem widzisz literówkę lub zdezaktualizowane informacje, nie bój się ich poprawić.
 4. Część stron pomocy to tłumaczenia ich angielskojęzycznych odpowiedników. W ramach możliwości, Centrum Pomocy zawierać powinno tłumaczenia wszystkich istotnych stron, pochodzących z angielskojęzycznego, siostrzanego projektu.
 5. Obrazy dodawane do stron pomocy dodane zostać powinny do odpowiedniej kategorii.
Advertisement