Centrum Społeczności
Advertisement

Modyfikacje i tożsamość społeczności zawsze stanowiły ważny element doświadczenia na Fandomie. Dlatego też Fandom wprowadził FandomDesktop – skórkę z większą ilością dostępnych modyfikacji. Oprócz testów i badań nad „domyślnym” wyglądem dogłębnie badaliśmy także znacząco zmodyfikowane społeczności i próbowaliśmy zrozumieć, jak dodatkowe warstwy modyfikacji wprowadzanych przez użytkowników wpływają na końcowy efekt.

Niemniej, choć modyfikacje są istotne, muszą istnieć rozsądne ograniczenia co do tego, jakie zmiany są możliwe. Użytkownicy, przechodząc z jednej społeczności na drugą, ewoluując z bycia czytelnikami w zostanie edytorami, a następnie założycielami wiki czerpią wiedzę i umiejętności po drodze i budują na ich podstawie dalej. Kluczowe dla tego doświadczenia nauki i rozwoju jest spójne doświadczenie płynące z obcowania z interfejsem i funkcjami wiki – użytkownicy powinni móc z pewnością spodziewać się, że interfejs i funkcje będą w znanych im miejscach w obrębie całego Fandomu.

Polityka modyfikacji znajdująca się poniżej istnieje, aby zachować kluczowy balans – z jednej strony zmian i kreatywnego wyrazu społeczności, a z drugiej spójności i używalności. Ze szczególnym naciskiem polityka ta skupia się na używalności społeczności. Choć wiele elementów designu można zmieniać, Fandom stanowczo pragnie zapewnić, że osoby z różnymi stopniami zdolności technicznych i fizycznych mogą być częścią społeczności.

Ogólne wytyczne[]

To, że „możecie” coś zrobić, nie oznacza, że „powinniście”. Podczas gdy są konkretne rzeczy, na które zezwalamy lub nie, wylistowane niżej na tej stronie, dobrym pomysłem jest zawsze rozważenie kilku rzeczy przed dokonaniem modyfikacji.

Kreator motywu. Wbudowaliśmy mnóstwo opcji personalizacji w nasze narzędzie kreatora motywu. Został on zaprojektowany, aby umożliwić wam szybkie i łatwe dokonywanie zmian waszego designu bez konieczności mieszania w skomplikowanym kodzie CSS/JS, co może przynieść nieoczekiwane konsekwencje. Kreator motywu powinien być punktem wyjścia dla każdego projektu wiki, gdyż efekty jego użycia mogą od ręki być sprawdzone dla skórki mobilnej i komputerowej jeszcze przed publikacją, a niestandardowe kody powinny być dodatkowymi poprawkami tu i ówdzie.

Przedyskutujcie zmiany z waszą społecznością. Ważne jest zawsze, by upewnić się, że wasza społeczność jest zaangażowana w zmianę designu strony. To, co wygląda dobrze dla was, może wyglądać źle dla innych. Ważne jest także zastanowienie się, czy proponowana zmiana rozwiązuje problem lub ograniczenie obecnego designu. Jeśli nie, to czy zmiana jest tak właściwie konieczna?

Zwróćcie uwagę na użyteczność. Pamiętajcie, że istnieją osoby używające waszej strony, które mogą mieć fizyczne ograniczenia, a dostosowanie strony może szkodzić ich czytelniczemu czy edytorskiemu doświadczeniu. Unikajcie polegania na kodowaniu kolorami, aby uwzględnić osoby ze ślepotą barw. Upewnijcie się, że jakiekolwiek własne czcionki czy ich rozmiary mogą zostać przeczytane przez ludzi ze słabym wzrokiem – jeśli to możliwe, przetestujcie to na czytniku ekranowym. Zwróćcie uwagę an to, jak przezroczystość i inne zmiany wpływają na czynnik kontrastu. Kreator motywu sprawdza dostępność i czytelność designu, ale niestandardowy kod tego nie robi, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy wprowadzaniu tych zmian.

Zwróćcie uwagę na potrzeby urządzeń mobilnych względem komputerów. Edytowanie CSS-u jest dostępne zarówno w skórce komputerowej jak i mobilnej (podczas gdy JS można edytować jedynie dla skórki komputerowej). Niemniej sam fakt, że CSS działa na komputerze, nie oznacza, że będzie działał jednakowo na skórce mobilnej lub, że w ogóle będzie na niej dozwolony! (patrz niżej). Jeśli nie dodaliście jeszcze żadnych zmian CSS do skórki mobilnej, rekomendujemy kompletnie świeży start od zera, zamiast kopiowania kodu ze skórki komputerowej – kopiujcie i wklejajcie po kawałku tylko to, co jest akurat potrzebne.

Zwróćcie uwagę na rozmiary ekranów. Pamiętajcie, że FandomDesktop ma płynną szerokość, więc personalizacja na innych ekranach może wyglądać inaczej niż na waszych. To jest szczególnie prawdziwe, gdy posiadacie monitor większy niż przeciętny. Kodowanie na sztywno zmiany w CSS, aby rozmieścić elementy w określony sposób na waszym ekranie, może w nieoczekiwany sposób skompresować lub zniekształcić doświadczenie dla innych użytkowników.

Zwróćcie uwagę na wydajność. Ważne jest także zwrócenie uwagi na to, że pliki CSS i JS zabierają czas obliczania i renderowania, zwłaszcza jeśli ładowany jest plik graficzny. Słaba wydajność może negatywnie wpłynąć na SEO waszych wiki, a przez to na zdolność czytelników do znalezienia waszych wiki w wynikach wyszukiwania. Może mieć także wpływ na użytkowników z niższą przepustowością łącza lub zwiększyć zużycie danych mobilnych.

Zwróćcie uwagę, czy skrypt JS przypadkiem już nie istnieje. Dev Wiki Fandomu posiada repozytorium przygotowanych i sprawdzonych kodów JS, które można łatwo zaimportować na wasze wiki poprzez MediaWiki:ImportJS. Ponieważ są już zatwierdzone, to nie muszą przechodzić przez proces przeglądu JavaScriptu na Fandomie. Importując je, pomagacie także zapewnić lepszą stabilność działania kodu, poprzez poleganie na sprawdzonych skryptach, zamiast pisania całkowicie nowych tylko na potrzeby waszych wiki.

Co jest i nie jest dozwolone[]

Ważne jest zwrócenie uwagi, że wszystkie te zasady dotyczą JS-u i CSS-u na poziomie całej strony (tzn. kodu znajdującego się w przestrzeni nazw MediaWiki). Osobistego JavaScriptu/CSSu możecie używać tak, jak chcecie, dopóki nie wpływa na jakiegokolwiek innego użytkownika. Zwróćcie uwagę także na to, że jeśli modyfikacja sprawia, że część społeczności jest nieużywalna, niezależnie od „obszaru”, na który ta modyfikacja wpływa, poprosimy was o zmianę lub usunięcie jej.

Podstawowe elementy interfejsu i reklamy Interfejs użytkownika i reklamy są podstawowymi, oczekiwanymi funkcjami strony, i muszą pozostać na swoich miejscach nienaruszone. Przykładowo, odwiedzający powinien zawsze widzieć przyciski „Edytuj” czy „Ostatnie zmiany” w tym samym miejscu i powinny działać tak, jak tego oczekuje. Dodatkowo niestandardowe kursory nie są dozwolone. Niektóre funkcje są opcjonalne, jednak powinny być zarządzane przez ustawienia lub z pomocą staffów, a nie usuwane CSSem.
Obszar treści artykułu Społeczności mogą dostosowywać obszar treści artykułów (obszar strony, gdzie jest wyświetlana treść dodana przez użytkowników) według własnego uznania. Na skórce mobilnej obszar treści jest skompresowany z racji na ograniczony rozmiar ekranu – można edytować jedynie pisane, wygenerowane przez użytkowników tekst i obrazy stanowiące część artykułu. Natywne elementy interfejsu osadzone wewnątrz artykułów, takie jak moduły rekomendacji treści, powinny być traktowane jak podstawowe elementy interfejsu (podlegające sekcji wyżej).
Nagłówek artykułu Nagłówek strony może zostać zmodyfikowany przez użycie odpowiednio licencjonowanych czcionek. Mimo to pracownicy Fandomu będą szczególnie aktywni w zajmowaniu się jakimikolwiek kwestiami, które wpływają negatywnie na użyteczność tej części strony i poproszą o zmianę, jeśli uznają ją za nieużywalną.
Tło i motywy W skórce komputerowej, dozwolone jest nadpisywanie oraz uzupełnianie tła, oraz motywów dodawanych przez kreator motywu, tak długo, jak płynność układu strony zostaje zachowana. Nie możesz używać CSS-u w celu zignorowania ostrzeżeń o złym kontraście wyświetlanych wewnątrz kreatora motywu. Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z zakresem dozwolonych modyfikacji, skontaktuj się z personelem Fandomu.

W skórce mobilnej możesz poprawić ułożenie obrazu w tle, ale nie można nadpisywać ani w inny sposób modyfikować motywu wiki ponad opcje dostępne w kreatorze motywu.

Jasny i ciemny motyw Wiki nie mogą wykorzystywać tego samego zestawu kolorów zarówno dla jasnego jak i ciemnego motywu. Jasny motyw musi być odpowiednio jasny, a ciemny motyw musi być odpowiednio ciemny. Ma to podłoże w użyteczności: Fandom automatycznie dobiera kolor tekstu na podstawie koloru tła artykułów, gdzie jasny motyw będzie miał ciemny tekst na jaśniejszym tle, a ciemny motyw będzie miał jasny tekst na ciemniejszym tle.
Prawy panel Dodatkowe elementy i moduły mogą zostać dodane w prawym panelu, pod domyślnymi elementami. Nie mogą jednak spychać w dół pozycji modułu reklamowego w tej przestrzeni.
Nawigacja strony Dodatkowe menu na szczycie nie mogą być dodawane poza funkcjonalnością dozwoloną w narzędziu nawigacji. Dodatkowe elementy we wszystkich pozostałych menu mogą zostać dodane, jeśli to konieczne.
Globalna nawigacja Uważamy ją za kluczowy element strony zarówno ze względu na jej wartość dla odkrywania różnych wiki, jak i ze względu na to, że jest punktem dostępowym do spersonalizowanego doświadczenia użytkownika. Z tego powodu pasek globalnej nawigacji po lewej stronie nie może być zmieniany, przemieszczany, zasłaniany lub jakkolwiek inaczej zmieniany w jakikolwiek sposób.

Zobacz także[]

Dalsze wsparcie

Szukasz dalszego wsparcia lub masz pytanie? Sprawdź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

Advertisement