Centrum Społeczności
Advertisement
Rozszerzenie jest domyślnie włączone na Fandomie.
Ta funkcja nie jest obecnie dostępna na nowych wiki używających Unified Community Platform.
Sprawdź tę stronę pomocy aby dowiedzieć się więcej na temat nowej platformy.

Przykładowa lista wpisów

To rozszerzenie pozwala użytkownikom na osadzanie list blogów na wybranych stronach.

Krok po kroku

  • Wybierz stronę, na której chcesz umieścić listę wpisów
  • Otwórz edytor źródłowy i wklej poniższy kod:
<bloglist></bloglist>
  • Zapisz stronę i ciesz się nowo utworzoną listą wpisów.

Modyfikacje

Istnieje szereg dodatkowych parametrów, których można użyć aby dostosować listę do swoich oczekiwań.

Poniżej przykład zmodyfikowanej listy wpisów:

<bloglist count=3 summary=true summarylength=250 type=plain title="Przykładowa lista" timestamp=true order=date>
<category>Wikia_News</category>
<category>Ciekawe_wpisy</category>
<author>Sovq</author>
<author>Nanaki</author>
</bloglist> 

Dostępne parametry:

author
Ta opcja umożliwia wybranie autorów, których wpisy pojawiać się będą na liście
Można wybrać jednego lub wielu autorów. W przypadku braku autorów, lista zawierać będzie wpisy wszystkich użytkowników
Przykład użycia:
<bloglist>
<author>Autor1</author>
<author>Autor2</author>
<author>Autor3</author>
</bloglist>
category
Umożliwia wybranie kategorii, z których wpisy znajdą się na liście
Podobnie jak powyżej, wybrać można dowolną liczbę kategorii. Niezdefiniowanie kategorii spowoduje wyświetlanie się wszystkich wpisów, nawet tych nieskategoryzowanych.
Przykład użycia:
<bloglist>
<category>Kategoria1</category>
<category>Kategoria1</category>
<category>Kategoria1</category>
</bloglist>
count
Pozwala na zdeklarowanie liczby wyświetlanych wpisów.
Domyślna wartość to 5.
Przykład: <bloglist count=3>
summary
Umożliwia wyświetlanie części wpisów na liście.
Dopuszczalne wartości to true lub false, wartość domyślna to false. W przypadku wartości true wyświetlanych jest pierwsze 200 znaków każdego wpisu na liście
Przykład: <bloglist summary=true>
summarylength
Pozwala na zdefiniowanie innej liczby znaków ze wpisów na liście. Działa gdy summary=true.
Przykład: <bloglist summary=true summarylength=300>
type
Zmienia format listy.
Obsługiwane wartości to box, plain, count i noparse. Domyślna wartość to box.
box - lista zawarta jest wewnątrz własnego bloku o zdefiniowanym stylu i szerokości.
plain - lista bez dodatkowego formatowania.
count - wyświetla jedynie liczbę wpisów na wiki.
noparse - wyświetla całe wpisy, ignorując parametr summarylength.
Przykład: <bloglist type=plain>
title
Umożliwia dodanie tytułu do listy, gdy wykorzystywany jest type=box. Jeśli tytuł zawiera więcej niż jeden wyraz, należy go umieścić w cudzysłowie.
Przykład: <bloglist title="Ostanie nowości">
order
Definiuje kolejność wpisów na liście według daty utworzenia, nazw autorów lub liczby komentarzy.
Obsługiwane wartości to date, author, lub comments. Wartość domyślna to date
Przykład: <bloglist order=author>
ordertype
Określa kierunek sortowania.
Dopuszczalne wartości to desc (od góry do dołu) or asc (od dołu do góry). Wartość domyślna to desc.
Przykład: <bloglist ordertype=desc>
create_timestamp
Umożliwia ograniczenie listy wpisów tylko do tych, które utworzono po określonej dacie.
Format daty to YYYYMMDDHHMMSS (rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy)
Przykład: <bloglist create_timestamp=20121028000000>
timestamp
Umożliwia ograniczenie listy wpisów tylko do tych, które edytowano po określonej dacie.
Format daty to YYYYMMDDHHMMSS (rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy)
Przykład: <bloglist timestamp=20121028000000>
seemore
Pozwala na zdefiniowanie dokąd kierować ma link "Zobacz więcej >" znajdujący się pod listą
Przykład: <bloglist seemore="http://warszawa.wikia.com">

Zobacz też

Advertisement