Centrum Społeczności
Advertisement

Często zadawane pytania na temat blokowania

Jak zablokować użytkownika na całym Fandomie?

Jeżeli jest na twojej wiki użytkownik zamieszczający treść będącą spamem lub wandalizmem, a czujesz że może mieć to miejsce z jego strony na wielu wiki, więc może zachodzić konieczność zablokowania go na wszystkich wiki, skontaktuj się z personelem Fandomu, członkami VSTF lub helperami.

Ta opcja jest stosowana niezbyt często, a lokalne problemy nie oznaczają, ze użytkownik powinien zostać zablokowany globalnie. Co do zasady, jest to stosowane w przypadkach spamu, wielkoskalowego wandalizmu w obrębie wielu społecznościach, bycia poniżej wieku wymaganego do używania serwisu w danej strefie gospodarczej lub podszywania się pod inne osoby. Jeżeli problem występuje tylko lokalnie, skontaktuj się z administratorami społeczności, lub jeśli są nieaktywni – patrz powyżej.

Co powinienem zrobić, jeżeli zostałem globalnie zablokowany?

Jeżeli przez przypadek zostałeś globalnie zablokowany, skontaktuj się z personelem Fandomu używając formularza zgłoszeniowego na stronie Specjalna:Kontakt. Aby skutecznie zlokalizować blokadę i pozwolić personelowi zająć się ta sprawą powinieneś umieścić wszystkie informacje które widzisz w oknie, sygnalizującym że jesteś zablokowany, zwłaszcza dotyczy to ID blokady.

Co robić z wandalbotami?

Wandalbot to skrypt, który automatycznie wykonuje jakąś niepożądaną operację lub wiele bardzo podobnych z dużą przepustowością. Ponieważ taki bot może wyrządzać szkody na wielu wiki jednocześnie, powinien zostać zablokowany najszybciej jak to tylko możliwe. Jeżeli jakiegoś zobaczysz, spróbuj zgłosić go członkom VSTF na kanale IRC lub personelowi na Specjalna:Kontakt. W tym przypadku pomóc mogą również helperzy.

Zobacz Metawiki:Vandalbot aby uzyskać więcej informacji.

Czy powinniśmy blokować Open Proxy?

Anonimowe lub jawne Open Proxy powinno być blokowane gdy zostanie zidentyfikowane. Możesz ustawić upłynięcia blokady na „na zawsze”.

Staraj się jednak nie blokować Proxy od dostawców usług internetowych, gdyż może to wpłynąć na dużą grupę użytkowników.

Czy powinniśmy blokować zakresy?

Blokowanie zakresów jest niezalecane, jeżeli nie musisz się uporać z poważnymi i długotrwałymi przypadkami wandalizmu z określonego zakresu adresów IP. Nie powinieneś również blokować zakresów jeżeli nie jesteś absolutnie pewien co to znaczy, albo nie wiesz jak korzystać z tej opcji.

Czy można zmienić tekst, który widzą zablokowani użytkownicy?

Możesz dostosować komunikat o blokadzie poprzez edytowanie strony MediaWiki:Blockedtext na twojej wiki.

Czy mogę zablokować użytkownika na zawsze?

Na ekranie blokowania użytkownika, w sekcji „Upływa” zaznacz opcję „na zawsze”, a następnie kliknij przycisk „Zablokuj użytkownika”. Domyślne wartości upływania blokady możesz również edytować na stronie MediaWiki:Ipboptions.

Czy mogę zablokować wszystkich na swojej wiki, tak, aby tylko jedna osoba mogła tam edytować?

Nie. Blokowanie wszystkich, aby nikt nie mógł edytować a wiki stała się prywatna nie jest dozwolone – nawet jeżeli jesteś założycielem wiki. FANDOM opiera się na koncepcji społeczności otwartych na edytowanie. Jeżeli widzisz taką sytuację, skontaktuj się z Helperami lub personelem Fandomu poprzez Specjalna:Kontakt aby ją rozwiązać.

Advertisement