Centrum Społeczności
Advertisement

Zaznaczanie drobnych zmian jest formą komunikatu, który zawiadamia, iż różnica pomiędzy wersją sprzed edycji i po edycji, jest niewielka. Mogą to być, na przykład zmiany formatowania albo edycje tekstu, niewpływające na jego treść merytoryczną. Drobna zmiana jest także formą redakcji, której dokonujący uznaje, iż niepotrzebna jest w stosunku do niej dyskusja.

W odróżnieniu od drobnych zmian, edycje większe powinny być przeprowadzone po wcześniejszych konsultacjach. Dlatego usunięcie nawet jednego słowa z treści, nie jest drobną zmianą.

Rozróżnienie między większą a drobną zmianą jest rzeczą ważną, albowiem niektórzy moderatorzy patrolujący ostatnie zmiany odznaczają ignorowanie drobnych zmian. Jeżeli są przypuszczenia, że moderator mógłby poddać krytyce Twoją edycję, nie oznaczaj jej jako drobną zmianę.

Drobne zmiany są w historii strony i na ostatnich zmianach sygnowane małą, pogrubioną literą „m” (m).

Kiedy oznaczać edycję jako drobną?[]

  • Poprawki językowe.
  • Drobne poprawy formatowania.
  • Poprawy formatowania niewpływające na treść.
  • Oczywiste błędy (np. zmiana daty wydarzenia, które zapisane błędnie, mogło być wynikiem literówki).
  • Naprawianie błędów wyglądu strony.
  • Poprawa i dodawanie linków oraz kategorii.
  • Rewert wandalizmów.

Rzeczy do zapamiętania[]

  • Zmiana wikitekstu, nawet niewpływająca widocznie na wygląd strony (spacja, enter) będzie dla bazy danych zmianą taką jak każda inna.
  • Zaznaczenie większej zmiany jako drobna zmiana jest wyjątkowo nieetyczne, zwłaszcza jeśli dotyczy wycięcia części tekstu.
  • Rewert nie zawsze jest drobną zmianą, zwłaszcza jeżeli zanosi się na wojnę edycyjną. W takim wypadku nie odznaczaj ręcznego rewertu jako drobną zmianę, chyba że chodzi o wandalizm.

Kto może oznaczać drobne zmiany?[]

Użytkownicy niezalogowani nie mają możliwości oznaczania drobnych zmian. To zabezpieczenie przed ukrywaniem wandalizmów. Możliwość oznaczania drobnych zmian jest jedną z zalet założenia konta.

Administratorzy i użytkownicy z mający możliwość rewertu (zobacz: Pomoc:Uprawnienia grup użytkowników) posiadają funkcję zwaną „rollbackiem” lub „cofnij”. Jest to szybsza metoda rewerterowania, która automatycznie zaznacza wykonaną czynność drobną zmianą. Więcej informacji w artykule: Pomoc:Rewert.

Advertisement