Centrum Społeczności
Advertisement

Dostęp do edytora źródłowego w VisualEditorze

Edytor źródłowy jest typem edytora, który pozwala na edycję stron za pomocą wikitekstu oraz wybranych znaczników języka HTML.

Aby przełączyć się do edytora źródłowego z poziomu VisualEditora, użyj menu w prawym górnym rogu paska narzędzi.

Jeżeli chcesz zawsze edytować w trybie źródłowym, możesz zmienić swój domyślny edytor w preferencjach - otwierając menu rozwijane obok etykiety "Preferowany edytor" w zakładce "Edycja", wybierz "VisualEditor - tryb źródłowy" lub "Edytor źródłowy".

Wersje

Obecnie dostępne są dwie wersje edytora źródłowego:

  • VisualEditor - tryb źródłowy, znany również jako edytor wikikodu 2017.
  • Edytor źródłowy, znany również jako edytor wikikodu 2010.

VisualEditor - tryb źródłowy

Edytor wikikodu 2017

Edytor wikikodu 2017 (VisualEditor - tryb źródłowy) jest "trybem źródłowym" VisualEditora. Posiada taki sam pasek narzędzi, jak VisualEditor w trybie edycji wizualnej. Pozwala na szybkie przełączanie między edycją wizualną, a edycją źródłową.

Edytor źródłowy 2010

Edytor wikikodu 2010

Edytor wikikodu 2010 (Edytor źródłowy) różni się od trybu źródłowego VisualEditora szybszym ładowaniem okna edycji i uproszczonym interfejsem. Ten edytor jest ładowany w niektórych miejscach, gdzie tryb źródłowy VisualEditora nie jest dostępny.

Uwagi

  • Wszystkie edytory źródłowe obsługują podświetlanie składni.
  • Przełączenie do trybu źródłowego w VisualEditorze może zająć dłuższą chwilę — podczas przełączania się między trybami wprowadzona zawartość musi zostać wcześniej przetworzona na wikitekst.

Zobacz również

Advertisement