Centrum Społeczności
Advertisement
Rozszerzenie jest domyślnie wyłączone, ale może być dostępne na żądanie.

Filtr nadużyć to rozszerzenie umożliwiające administratorom ustawienie, aby działania użytkowników spełniające pewne kryteria wywoływały konkretne akcje. Włączenie rozszerzenia podlega ograniczeniom i administratorzy mogą dostać do niego dostęp tylko, gdy jest ku temu wyraźna i bieżąca potrzeba. Administratorzy mogą się skontaktować z helperem w celu włączenia filtru nadużyć.

Zarządzanie filtrami

Po włączeniu administrator może przejść do strony Specjalna:Filtr nadużyć, która listuje obecne filtry i podstawowe informacje na ich temat. Kliknięcie przycisku "Utwórz nowy filtr" utworzy nowy filtr. Publiczny opis będzie widoczny w rejestrach. Sekcja na warunki jest miejscem, gdzie można wpisać zasady. Kiedy filtr zostanie uruchomiony przez określoną akcję, mogą zostać podjęte dodatkowe działania, takie jak wyświetlenie ostrzeżenia przed umożliwieniem wykonania akcji, całkowite uniemożliwienie wykonania akcji, dodanie tagu do akcji czy nawet zablokowanie użytkownika.

Składnia

Składnia składa się ze zmiennych (które przechowują dane), funkcji (które przekształcają dane) i słów kluczowych (które mają wspólną funkcjonalność).

Poniżej znajdują się niektóre najczęściej używane zmienne:

Nazwa Opis
action Wykonana akcja (jak edit (edycja), move (przeniesienie strony), delete (usunięcie strony), czy upload (przesłanie pliku))
user_groups Tablica grup użytkownika (jak sysop (admin) czy content-moderator (moderator treści))
user_rights Tablica poszczególnych uprawnień użytkownika (Zobacz Specjalna:Grupy użytkowników)
page_namespace Numeryczne ID przestrzeni nazw strony (ta zmienna zastąpiła przestarzałą zmienną article_namespace)
page_title Tytuł strony (ta zmienna zastąpiła przestarzałą zmienną article_text)
added_lines Linie dodane w edycji
removed_lines Linie usunięte w edycji

Zobacz też

Dalsze wsparcie

Szukasz dalszego wsparcia lub masz pytanie? Sprawdź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

Advertisement