Centrum Społeczności
Advertisement
Ta funkcja nie jest obecnie dostępna na nowych wiki używających Unified Community Platform.
Sprawdź tę stronę pomocy aby dowiedzieć się więcej na temat nowej platformy.

Ta strona zawiera informacje na temat zalecanych sposobów importowania CSS i JavaScript na wiki.

ImportJS

Ta nowa metoda dodaje stronę w przestrzeni MediaWiki, MediaWiki:ImportJS, która stanowi interfejs do prostego dodawania stron ze skryptami na wiki – zarówno lokalnych jak i z Dev Wiki.

Funkcjonalność jest podobna do istniejącej funkcji importArticles(), która importuje artykuły z innych społeczności, łączy kilka w jeden, minifikuje i zwraca jako pojedyncze żądanie. To pozwala na zmniejszenie pliku i natężenia ruchu, co w rezultacie pozwala wiki z dużą ilością skryptów wgrywać się szybciej. ImportJS dotyczy wszystkich skórek, jak Common.js.

Dialog-information.svg
Przegląd JavaScript
Funkcja ImportJS omija potrzebę przeglądu JavaScript. Pozwala to na natychmiastowe dodawanie i usuwanie importów JavaScript na wiki!

Użycie

MediaWiki:ImportJS stanowi prosty, tekstowy interfejs do importowania JS. Lokalne pliki muszą znajdować się w przestrzeni MediaWiki. Dotyczy to również importów z Dev Wiki. Przy podawaniu stron do importu, prefiks przestrzeni MediaWiki nie jest wymagany.

Kategorie.js
dev:AjaxRC.js

Kolejność skryptów

Strony dodane przez ImportJS będą wgrywane jako ostatnie. Pełna kolejność to:

  1. Common.js
  2. Wikia.js
  3. Importy dodane przez Common.js
  4. Importy dodane przez Wikia.js
  5. ImportJS

Importowanie CSS

importArticles

W związku z powyższym, zastosowanie metody importArticles zostanie opisane tylko z perspektywy importu CSS. Szczegóły na temat importowania w ten sposób skryptów JS znajdziesz na tej stronie.

Poniższy kod musi zostać dodany o MediaWiki:Common.js lub MediaWiki:Wikia.js. Należy pamiętać, że dodanie arkusza w ten sposób będzie wymagało przejrzenia i zatwierdzenia zmodyfikowanego pliku JS.

Przykład

Importowanie lokalnego arkusza CSS za pomocą importArticles:

importArticles({
    type: "style",
    article: "MediaWiki:Local.css"
});

@import

Użycie @import pozwala na importowania plików CSS znajdujących się na wiki i innych stronach (zakończonych na .css). Składnia to:

@import url("path_to_file_to_import.css");

Używając przykładu podanego wyżej, aby zaimportować Local.css należy dodać poniższą linijkę na samej górze MediaWiki:Common.css lub MediaWiki:Wikia.css.

@import url("/load.php?articles=MediaWiki:Local.css&only=styles&mode=articles");

Alternatywną metodą, która pozwala na łatwiejsze odnalezienie arkusza w miejscach jak karta „Sieć” narzędzi deweloperskich przeglądarek, jest użycie:

@import url("/MediaWiki:Local.css?ctype=text/css&action=raw");

Ale należy pamiętać, że arkusze importowane w ten sposób nie są minifikowane.

Więcej informacji na temat metody @import znajdziesz tutaj.


Zobacz również

Advertisement