Centrum Społeczności
Advertisement
Nieaktualna strona pomocy
Ta strona pomocy jest nieaktualna! Możesz pomóc Centrum Społeczności aktualizując ją na postawie wersji #3689872.
Wersja jest podana jedynie orientacyjnie. Strona może wymagać głębszych aktualizacji
ℹ️️
Rozszerzenie jest domyślnie włączone na Fandomie.
Przykładowy Portablebox

Przykładowy infoboks

Infoboksy są jak arkusze lub paski boczne w artykułach prasowych, zaprojektowane tak, by zaprezentować streszczenie tematu strony. Pozwalają one umieszczać najważniejsze fakty w zorganizowanym i szybko czytelnym formacie. Zazwyczaj infoboksy tworzy się za pomocą szablonów w celu stworzenia spójności między stronami.

Fandom wprowadza jednak nowe metody pisania infoboksów, nazywane przenośnymi infoboksami, aby były one prawidłowo wyświetlane na najszerszym możliwym zakresie urządzeń. Nie zmieniają one sposobu umieszczania infoboksów na stronach, zmiany są jednak widoczne na stronie szablonu. Fandom stara się, aby taki sposób tworzenia infoboksów stał się standardem na wszystkich społecznościach oraz był stabilną i prostszą metodą tworzenia infoboksów.

Przydatne linki
 • Podstawowe wprowadzenie do wizualnego edytora: Pomoc:Infoboksy/edytowanie
 • Szczegółowa lista wszystkich podstawowych opcji dostępnych dla przenośnych infoboksów, włączając przykłady wikitekstu: Pomoc:Infoboksy/Tagi
 • Szczegółowe informacje jak używać CSS w motywach infoboksów, włączając szczegółowe poradniki, zobacz Pomoc:Infoboksy/CSS
 • Instrukcja, jak migrować z "klasycznych" infoboksów do przenośnych infoboksów: Pomoc:Migracja infoboksów
 • Poradnik do używania rozszerzenia Podgląd infoboksu: Pomoc:Podgląd infoboksu
 • PORTABILITY HUB: Poradniki, przykłady i indywidualna pomoc przy migracji, dostosowywaniu i używaniu motywów w Twoich infoboksach

Jak używać infoboksów[]

VE-portableinfobox

wstawianie przenośnego infoboksa w VisualEditorze

Dodanie infoboksu do artykułu jest jak dodawanie każdego innego szablonu – przez narzędzia szablonów wbudowane w edytorze lub poprzez edytowanie kodu strony w edytorze źródłowym. W VisualEditorze przenośne infoboksy można łatwo wstawić za pomocą opcji „Infoboks” z poziomu menu „Wstaw”.

W przypadku kodu źródłowego zaczyna się zazwyczaj od skopiowania kodu z dokumentacji szablonu i wklejenia go do artykułu, a następnie wprowadzenia czy też zmodyfikowania odpowiednich parametrów. Na przykład:

{{Postać
 | zdjęcie    = Przykład.jpg
 | imię      = Tyrion Lannister
 | narodowość   = Królestwo Zachodu
 | pochodzenie  = Casterly Rock
 | status     = Żywy
 | wiek      = 30 lat
 | płeć      = Mężczyzna
 | włosy     = Ciemny blond
 | pozycja    = Starszy nad monetą
 | ród      = Lannister
}}

W przypadku przenośnych infoboksów wygląda to tak samo, jak dla każdego szablonu. Różnią się one za to składnią użytą do stworzenia samego szablonu.

Tworzenie nowych infoboksów[]

Tutorial Infobox

Zacząć należy od nadania odpowiedniej nazwy swojemu szablonowi, na przykład Szablon:Przykład. Zaczniemy od prostego infoboksu z tytułem i obrazem:

<infobox layout="stacked">
 <title source="nazwa"><default>{{PAGENAME}}</default></title>
 <image source="obraz" />
</infobox>

Taki kod pozwoli szablonowi na użycie parametrów nazwa oraz obraz dla elementów tytułu (title) i obrazu (image). Można również dodać tag default, który będzie używany, jeśli dany parametr nie będzie określony; w tym przypadku, jeśli użytkownik nie wypełni parametru nazwa zostanie ona zastępiona w infoboksie tytułem artykułu.

Teraz potrzebne są dwa dodatkowe pola, które będą zawierać więcej informacji. Dodajmy jeden:

<data source="znaczenie"><label>Znaczenie nazwy</label></data>

Po dodaniu drugiego pola ze źródłem (source) „okres” i etykietą (label) „Okres istnienia” wyjdzie taki kod:

<infobox layout="stacked">
 <title source="nazwa"><default>{{PAGENAME}}</default></title>
 <image source="obraz" />
 <data source="znaczenie"><label>Znaczenie nazwy</label></data>
 <data source="okres"><label>Okres istnienia</label></data>
</infobox>

Po stworzeniu takiego szablonu można użyć poniższego kodu, żeby dodać działający infobox do artykułu:

{{Przykład
|nazwa = Tyranozaur
|obraz = Rex.png
|znaczenie = Jaszczur tyran
|okres = 65 mln lat temu
}}

Styl i wyświetlanie[]

Infoboksy używające tego kodu są automatycznie stylizowane, używając kolorów z motywu wikii. Jeśli którykolwiek z parametrów jest pusty, odpowiedni wiersz z infoboksu nie zostanie ukazany (chyba że użyto tagu „default”).

Opcje wyglądu[]

Dla takich infoboksów dostępne są dwie alternatywne opcje wyglądu (layout):

 • default (tabular) – etykieta wyświetla się na lewo od wartości (domyślna opcja).
<infobox>
  ...
</infobox>
 • stacked – etykieta wyświetla się nad wartością.
<infobox layout="stacked">
  ...
</infobox>

Dostosowywanie motywu[]

Domyślny motyw infoboksów może być zmodyfikowany, używając parametrów theme lub theme-source w tagu infobox, pozwalając dostosowywanie ich motywu przez lokalny CSS.

 • Atrybut theme używany jest do określenia niestandardowej klasy CSS dla infoboksu.
 • Atrybut theme-source pozwala na wybór klasy CSS poprzez parametr szablonu.

Jeśli w tagu infobox zostały użyte oba atrybuty, theme zostanie uznany za domyślny. Spacje w wartościach theme i theme-source zostały zastąpione przez dywizy (-), więc tylko pojedyncza klasa może ich używać.

Po więcej informacji o dodawaniu motywu do infoboksu, zawierające szczegółowe opisy, zobacz Pomoc:Infoboksy/CSS!

Zmiana kolorów[]

Kolor tekstu oraz tła dla tytułu i nagłówków może zostać dostosowany w każdym infoboksie z osobna. Tak jak theme-source, atrybuty accent-color-source (dla tła) i accent-color-text-source (dla tekstu) pozwalają określić parametr szablonu, w którym można podać kolor.

Na przykład, zadeklarowanie w szablonie accent-color-source="tło" pozwoli na podanie do szablonu parametru tło = #FFF, co zmieni kolor tła nagłówków i tytułu na #FFF (kolor biały w zapisie szesnastkowym). Kolory muszą być w krótkim (#FFF) lub długim (#FFFFFF) zapisie szesnastkowym, w przeciwnym wypadku kolor nie zostanie zmieniony.

Jest również możliwość określenia domyślnego koloru dla danego infoboksu przy pomocy atrybutów accent-color-default="#FFF" (tło) oraz accent-color-text-default="#000" (tekst). Domyślne wartości zostaną zastąpione przez kolory określone za pomocą parametrów szablonu wspomnianych w akapicie wyżej.

Dodawanie plików wideo[]

By dodać do infoboksu materiał wideo, użyj tagu <image> – tak jak w przypadku obrazu. Kiedy plik wideo zostanie umieszczony zamiast obrazu, w infoboksie pojawi się miniaturka, ikona odtwarzania oraz informacja o długości. Kliknięcie na materiał wyświetli odtwarzacz.

Zaawansowane użycie[]

Zaawansowany Infobox

Po stworzeniu prostego infoboksu można przejść do używania bardziej zaawansowanych pól. W tej sekcji stworzymy szablon widoczny z prawej.

Możliwości porządkowania dla prostych tagów[]

Tutaj są trzy pola z informacją, a dopiero po nich tytuł i obraz. Jak widać, tytuł nie zawsze musi być pierwszym polem, ale nie można go użyć kilkukrotnie w jednym infoboksie.

<infobox>
 <data source="poprzednie"><label>Poprzednie</label></data>
 <data source="równoległe"><label>Równoległe</label></data>
 <data source="następne"><label>Następne</label></data>
 <title source="nazwa" />
 <image source="obraz" />
</infobox>

Grupowanie informacji[]

Następne pole pozwala na umieszczanie pól w grupach, którym można nadawać nagłówki. Zapamiętaj: istniejące pola, które nie mają określonej wartości, nie pojawią się. Ta zasada dotyczy również grup – jeśli żadne z pól wewnątrz jednej z grup nie jest wypełnione, grupa również się nie pojawi.

<infobox>
 <data source="poprzednie"><label>Poprzednie</label></data>
 <data source="równoległe"><label>Równoległe</label></data>
 <data source="następne"><label>Następne</label></data>
 <title source="nazwa" />
 <image source="obraz" />
 <group>
 <header>Szczegóły</header>
 <data source="konflikt"><label>Konflikt</label></data>
 <data source="data"><label>Data</label></data>
 <data source="miejsce"><label>Miejsce</label></data>
 <data source="konkluzja"><label>Konkluzja</label></data>
 </group>
</infobox>
Grupa pozioma

Grupa Pozioma

Alternatywny wygląd dla grup[]

Grupy mogą mieć alternatywny poziomy wygląd, w którym wszystkie pola wyświetlane są obok siebie w poziomie. Można to osiągnąć, dodając atrybut layout="horizontal" do tagu group.

<group layout="horizontal">
  ...
</group>

Inteligentny układ grup[]

Układem podobnym do poziomego (który daje niezmienne rzędy pól) jest „inteligentny” układ. Pozwala polom na przechodzenie w obrębie jednej grupy z jednego rzędu do kolejnego. Kiedy liczba pól osiąga określony limit, kolejne pole z danymi pojawi się w nowym szeregu. Elementy w rzędzie dopasują się tak, by wypełnić całą dostępną szerokość.

Aby użyć inteligentnych grup, należy dodać row-items="3" (albo inną liczbę określającą limit). Wszystkie elementy w inteligentnej grupie używają domyślnie poziomego układu, więc nie trzeba dodawać innych atrybutów. Możliwe jest mieszanie pionowych i poziomych pól z danymi w inteligentnej grupie poprzez dodanie atrybutu layout="default" do pojedynczego tagu <data>.

Aby sprawić, by dane pole z informacjami zajmowało więcej, niż jedną przestrzeń, trzeba użyć atrybutu span="2" w tagu <data>.

<infobox>
 <title source="nazwa" />
 <image source="obraz" />
 <group row-items="3">
  <header>Szczegóły</header>
  <data source="konflikt"><label>Konflikt</label></data>
  <data source="data"><label>Data</label></data>
  <data source="miejsce"><label>Miejsce</label></data>
  <data source="wynik" layout="default"><label>Wynik</label></data>
 </group>
</infobox>

Wyświetlenie wszystkich elementów grup[]

Użycie show="incomplete" może zmusić wszystkie elementy grupy, by się wyświetlały, nawet jeśli niektóre z nich nie zostały określone – jednakże w przypadku, kiedy wszystkie są puste, grupa nie wyświetli się.

<group layout="horizontal" show="incomplete">
 <header>Strony</header>
 <data source="strona1" />
 <data source="strona2" />
</group>

Połączenie tego wszystkiego w jedno pozwoli nam utworzyć taki szablon:

<infobox>
 <data source="poprzednie"><label>Poprzednie</label></data>
 <data source="równoległe"><label>Równoległe</label></data>
 <data source="następne"><label>Następne</label></data>
 <title source="nazwa" />
 <image source="obraz" />
<group>
 <header>Szczegóły</header>
 <data source="konflikt"><label>Konflikt</label></data>
 <data source="data"><label>Data</label></data>
 <data source="miejsce"><label>Miejsce</label></data>
 <data source="konkluzja"><label>Konkluzja</label></data>
</group>
 <group layout="horizontal" show="incomplete">
 <header>Strony</header>
 <data source="strona1" />
 <data source="strona2" />
 </group>
 <group layout="horizontal" show="incomplete">
 <header>Przywódcy</header>
 <data source="dowódcy1" />
 <data source="dowódcy2" />
 </group>
 <group layout="horizontal" show="incomplete">
 <header>Siły</header>
 <data source="siły1" />
 <data source="siły2" />
 </group>
 <group layout="horizontal" show="incomplete">
 <header>Straty</header>
 <data source="straty1" />
 <data source="straty2" />
 </group>
</infobox>

Teraz można użyć go w artykule:

{{Wydarzenie
|poprzednie = [[Starcie ze Spinozaurem]]
|równoległe = [[Pojedynek Triceratopsa]]
|następne = [[Wielka Wojna]]
|nazwa = Starcie z Tyranozaurem
|obraz = DvH.jpg
|konflikt = [[Operacja The New Dawn]]
|data = 21 listopada 2014
|miejsce = Forest Chasm
|konkluzja = Zwycięstwo ludzi
|strona1 = Ludzie
|strona2 = Dinozaury
|dowódcy1 = [[Moira Hart]]
|dowódcy2 = [[Tyranozaur]]
|siły1 = Pięć ludzi
|siły2 = Tyranozaur i wataha raptorów
|straty1 = [[Angus]]
|straty2 = Nieznane
}}

Zwijane grupy[]

Zwijane grupy w infoboksie

Zwijane grupy w akcji

Grupy mogą posiadać funkcję zwijania poprzez dodanie atrybutu collapse="open" albo collapse="closed". Spowoduje to, że nagłówek grupy będzie klikalny (aby zwinąć i rozwinąć grupę), a grupa domyślnie będzie kolejno rozwinięta lub zwinięta.

<group collapse="open">
 <header>Informacje biograficzne</header>
 <data source="status"><label>Status</label></data>
 <data source="narodziny"><label>Narodziny</label></data>
 <data source="poprzednik"><label>Poprzednik</label></data>
</group>
<group collapse="closed">
 <header>Informacje osobowe</header>
 <data source="miłość"><label>Zainteresowania miłosne</label></data>
 <data source="ród"><label>Ród</label></data>
 <data source="rodzina"><label>Członkowie rodziny</label></data>
</group>

Zauważ, że wiersz nagłówka zawierającego treść musi zostać wpisany bezpośrednio po tagu grupy. W przeciwnym razie opcja zwijania nie będzie działała.

Formatowanie pól[]

Jeśli należy poprzedzić lub dodać więcej informacji do stworzonych danych (jak dodatkowe ikony, kategorie itd.) lub zmodyfikować dodane wartości, można to zrobić dzięki formatowaniu pól.

 • Kiedy tag format zostanie określony, parametr zawarty w source= zostanie sformatowany/zmodyfikowany tak, jak określono to w tagu format.
 • Jeśli parametr zawarty w source= jest pusty, zostaną ukazane wartości określone w znacznikach default (lub nie zostaną ukazane, jeśli default również jest pusty).

Kilka przykładów użycia:

 • Dodatkowy tekst – {{{cena}}}zł
 • Linki – [[{{{Geralt z Rivii}}}]]
 • Kategorie – [[Kategoria:{{{typ przeciwnika}}}]]

Tutaj dodamy ikonę:

 <data source="cena">
 <label>Cena</label>
 <format>{{{cena}}} {{ikona_monety}}</format>
 </data>
Infobox Format

Sformatowane pola

Efekt po prawej stronie można osiągnąć za pomocą poniższego kodu:

<header>Cena</header>
<data source="po uzgodnieniu">
 <label>Cena po uzgodnieniu</label>
 <format>{{{po uzgodnieniu}}} {{oren}}</format>
</data>
<data source="standardowa">
 <label>Cena standardowa</label>
 <format>{{{standardowa}}} {{oren}}</format>
</data>
<data source="sprzedaż">
 <label>Cena sprzedaży</label>
 <format>{{{sprzedaż}}} {{oren}}</format>
</data>
<data source="waga">
 <label>Waga</label>
 <format>{{{waga}}} {{waga}}</format>
</data>

Funkcje parsera[]

Funkcje parsera również mogą zostać dodane do infoboksów, jeśli jednak parametr, tag lub data source nie będą zawierać żadnego tekstu, rezultat będzie ukryty.

<data source="poziom">
<label>Ranga</label>
<default>Asasyn {{#switch:{{{poziom}}}|1=nowicjusz|2=mistrz|3=mentor|#default=członek bractwa}}</default>

Dostępne tagi[]

Dla szczegółowej listy standardowych tagów dostępnych dla przenośnych infoboksów, wraz z przykładami i wyjściem HTML, zobacz stronę Pomoc:Infoboksy/Tagi!

Przykłady[]

Advertisement