Centrum Społeczności
Advertisement
Rozszerzenie jest domyślnie włączone na Fandomie.

Interaktywne mapy są funkcją umożliwiającą społecznościom na Fandomie tworzenie ich własnych, niestandardowych map. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich społeczności.

Pierwsze kroki

Obecnie edytowanie oraz edytowanie map jest ograniczone do użytkowników z uprawnieniem editinteractivemap, które automatycznie posiadają administratorzy oraz personel Fandomu. Istnieje także grupa użytkowników o nazwie „Tester map interaktywnych”, którą administratorzy mogą nadawać użytkownikom, aby umożliwić im tworzenie i edytowanie map.

Gdy już posiadasz odpowiednie uprawnienia, możesz skorzystać z linku „Interaktywne mapy” w menu „Eksploruj” na górze nawigacji wiki, lub przechodząc bezpośrednio do narzędzia tworzenia map poprzez odwiedzenie strony Specjalna:Allmaps na twojej wiki, gdzie możliwe jest zarówno tworzenie nowych map jak i odszukanie wszystkich już istniejących w twojej społeczności.

Wszystkie interaktywne mapy znajdują się w przestrzeni nazw Map:, np. /pl/wiki/Map:Moja_nowa_mapa. Mapy utworzone w dowolnej innej przestrzeni nazw nie zostaną poprawnie wyświetlone, dotyczy to m.in. podstron stron użytkownika. Podczas tworzenia mapy poprzez przycisk na Specjalna:AllMaps, przestrzeń nazw zostanie dodana automatycznie, pomijając potrzebę uczynienia jej częścią tytułu strony.

Z wyjątkiem sytuacji, w których ustawiono w preferencjach używanie edytora źródłowego, przycisk „Edytuj” w prawym górnym rogu dowolnej strony w przestrzeni nazw Map otworzy wizualny edytor interaktywnych map, który stawni przyjazną dla użytkowników metodę edytowania ich w szybki i prosty sposób. Użycie opcji „Edytuj kod źródłowy” w rozwijanym menu edycji zabierze cię zamiast tego do edytora źródłowego, w którym edytować można strukturę bazowego kodu JSON (JavaScript Object Notation) mapy. Gdy edytowanie kodu źródłowego jest twoją preferencją, opcje te są odwrócone, a link w menu edycji to „Edytuj mapę”. Kliknięcie ikonu ołówka na samej mapie zawsze otworzy wizualny edytor niezależnie od preferencji. Najechanie na ikonę trzech kropek w górnym prawym rogu w wizualnym edytorze interaktywnych map otworzy rozwijane menu z opcją edycji kodu źródłowego.

Tworzenie mapy przez graficzny edytor

Obraz mapy

Ta sekcja pozwala ci zobaczyć nazwę mapy, przesłać jej obraz oraz zgrupować znaczniki znajdujące się blisko siebie.

 • Nazwa mapy: Jest to tytuł twojej mapy. Twoją mapę będzie można odwiedzić pod adresem /pl/wiki/Map:Moja_nowa_mapa, gdzie Moja nowa mapa to wybrana przez ciebie nazwa. Jeśli chcesz zmienić nazwę mapy po jej utworzeniu, najedź na ikonę trzech kropek rozwijająca menu i wybierz opcję „Przenieś”. Kliknięcie jej zamknie edytor map i zabierze cię do interfejsu przenoszenia stron.
 • Obraz mapy: Kliknij ten obszar, aby przesłać obraz, który zostanie użyty w twojej mapie. Możliwe jest przesyłanie plików JPG, JPEG, PNG lub SVG o maksymalnym rozmiarze 10 MB.
 • Znaczniki grup: Włączenie tej opcji aktywuje uproszczone wyświetlanie zgrupowanych znaczników znajdujących się blisko siebie na mapie. Gdy klikniesz zgrupowaną lokację, zostanie ona przybliżona i wyświetlone zostaną podgrupy, lub poszczególne znaczniki we wskazanym miejscu. Zalecamy grupowanie dużych ilości znaczników dla lepszego doświadczenie płynącego z przeglądania map.

Kategorie

Znaczniki podobne do siebie można zgrupować ze sobą w kategorie. Lista zostanie wyświetlone obok mapy i umożliwi filtrowanie znaczników według kategorii. Kliknij przycisk „Dodaj kategorię”, aby stworzyć nową, lub na kolor po lewej stronie kategorii, aby zmienić jej wyświetlany kolor. Możesz także przesunąć kategorie, łapiąc je za ikonę pionowych kresek, aby zmienić kolejność ich wyświetlania na liście. Kliknięcie gdziekolwiek w obrębie kategorii zamieni pionowe kreski w ikonę kosza na śmieci, której kliknięcie pozwoli usunąć kategorię.

Znaczniki

Aby dodać znacznik do twojej mapy, kliknij ikonę pinezki w prawym górnym rogu edytora. Przesuń kursor myszki do wybranego punktu na mapie i go puść. Po osadzeniu znacznika pojawi się menu, w którym dostępne będą różne opcje kontrolujące wygląd znacznika na mapie:

 • Tytuł: To nazwa twojego znacznika/lokacji. Nie może być dłuższy niż 50 znaków.
 • Opis (opcjonalny):
 • Link (opcjonalne): Masz możliwość dodania linku kierującego do dowolnego artykułu na twojej wiki (być może takiego, który zawiera więcej szczegółów na temat danego znacznika/lokacji).
  • Tytuł strony: Nazwa artykułu, do którego kierował będzie link. Nie ma znaczenia czy użyjesz w tym polu znaków spacji, czy symbolu „_”.
  • Wyświetlany tekst linku: Wybierz jaki tekst ma reprezentować twój link. Może być taki sam jak nazwa strony albo stanowić frazę jak np. „Zobacz więcej”. To pole jest wymagane jeśli chcesz dodać link.
 • Kategoria: Wybierz, w jakiej kategorii ma być zgrupowany twój znacznik. Każdy znacznik musi posiadać kategorię, aby lepiej grupować podobne znaczniki.

Gdy znacznik został dodany, możesz przesunąć go w inne miejsce na mapie jeśli masz taką ochotę. Możesz także kliknąć znacznik i najechać na ikonę pionowych kropek, aby wybrać z opcji edycję lub usuwanie znacznika.

Funkcje dodatkowe

 • Przybliżanie: Użyj przycisków „+” oraz „-” w dolnym rogu ekranu, aby przybliżyć lub oddalić widok mapy. Można do tego celu użyć także rolki myszy.

Najechanie na przycisk z trzema pionowymi kreskami ujawni rozwijane menu kontekstowe. W zależności od twoich uprawnień otrzymasz domyślnie możliwość „edytowania kodu źródłowego”, zobaczenia „historii” oraz „przeniesienia” mapy.

 • Edytuj kod źródłowy: Wybranie tej opcji zabierze cię z graficznego edytora interaktywnych map i zamiast tego otworzy edytor kody JSON mapy. Jeśli chcesz wrócić do wizualnego edytora, musisz opuścić tryb ź©ódłowy i kliknąć jeszcze raz ikonę ołówka na mapie.
 • Historia: Opcja ta sprawi opuszczenie edytora i otworzy historię zmian mapy, gdzie można zobaczyć wszystkie edycje i inne zmiany, jakie kiedykolwiek miały w niej miejsce. Daje ci to także opcję wycofania tych zmian jeśli istnieje taka konieczność.
 • Przenieś: Zamknie to edytor map i zabierze cię na stronę Specjalna:Przenieś, gdzie możesz zmienić nazwę swojej mapy.

Pozostałe opcje są dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami moderatora treści lub wyższymi:

 • Zabezpiecz: Umożliwia zabezpieczenie mapy przed edycją.
 • Usuń: Umożliwia usunięcie mapy. Jeśli zmienisz zdanie, zawsze możesz ją odtworzyć później.

Podczas edytowania, okno podglądu będzie wyświetlać wprowadzone przez ciebie zmiany w czasie rzeczywistym, aby możliwe było zobaczenie jak wyglądać będzie mapa po jej zapisaniu. Gdy już skończysz, kliknij „Zapisz”, a twoja nowa mapa pojawi się na wiki!

Tworzenie mapy w JSONie

Każda interaktywna mapa jest definiowana w składni JSON (JavaScript Object Notation). Poniższe pola powinny zostać zdefiniowane, aby stworzyć mapę:

 • mapImage (wymagane): Nazwa pliku, który zostanie użyty jako tło dla mapy. Plik musi zostać przesłany na wiki (np. za pośrednictwem strony Specjalna:Prześlij). Następujące rozszerzenia plików są obsługiwane: jpg, jpeg, png oraz svg.
 • mapBounds (wymagane): Granice definiujące krawędzie obszaru mapy, podane jako macierz 2x2 liczb całkowitych.
 • categories (wymagane): Lista kategorii, jakie zostaną wyświetlone na liście filtrów (menu kontekstowe w górnym lewym rogu mapy).
 • markers (wymagane): Lista znaczników wyświetlanych na mapie. Każdy znacznik musi zostać przypisany do zdefiniowanej kategorii.
 • origin: Położenie punktu początkowego [0,0] w systemie współrzędnych.
  • Dostępne wartości: bottom-left (domyślna) lub top-left.
 • coordinateOrder: Kolejność współrzędnych używana w definiowaniu granic mapy i pozycji znaczników.
  • Dostępne wartości: xy (domyślna) lub yx.

Kategorie

Kategorie to grupy znaczników podobnego rodzaju. Każda kategoria jest definiowana przez poniższe pola:

 • id (wymagane): Unikalny identyfikator danej kategorii. Musi zgadzać się z wartością categoryId każdego znacznika. Każdy ciąg znaków stanowi prawidłowe „id”.
 • name (wymagane): Nazwa kategorii wyświetlana na liście filtrowania.
 • color (wymagane): Kolor używany przy wyświetlaniu znaczników w danej kategorii. Może być kodem szesnastkowym lub nazwą koloru w języku angielskim. Kategorie z niepoprawnym kolorem zostaną wyświetlone jako czarne.

Znaczniki

Każdy znacznik jest definiowany przez poniższe pola:

 • categoryId (wymagane): Kategoria przypisana do znacznika.
 • position (wymagane): Współrzędne znacznika na mapie wewnątrz granic podanych w mapBounds i kolejności definiowanej w coordinateOrder.
 • popup (wymagane): Właściwości okna wyskakującego po kliknięciu znacznika.
  • title (wymagane): Tytuł znacznika. Każdy posiada ścisły limit ilości znaków, wynoszący 50.
  • description: Opis wyświetlany wewnątrz okna. Każdy posiada ścisły limit ilości znaków, wynoszący 150.
  • link: Właściwości linku dodanego do znacznika.
   • url: Nazwa artykułu, do którego kierował będzie link.
   • label: Tekst opisujący dany link.

Przykład

{
  "origin": "bottom-left",
  "coordinateOrder": "xy",
  "mapImage": "Plik:Tło_mapy.jpg",
  "mapBounds": [[0, 0], [1000, 1000]],
  "categories": [
    { "id": "1", "name": "Artefakty", "color": "#ff00ff" },
    { "id": "2", "name": "Lochy", "color": "#00ff00" }
  ],
  "markers": [
    {
      "categoryId": "1",
      "position": [500, 300],
      "popup": {
        "title": "Mieczny",
        "description": "Bardzo istotny artefakt",
        "link": {
          "url": "Artykuł o mieczu",
          "label": "Zobacz więcej"
        }
      }
    },
    {
      "categoryId": "2",
      "position": [300, 500],
      "popup": {
        "title": "Jaskinia",
        "description": "Straszny loch",
        "link": {
          "url": "Artykuł o jaskini",
          "label": "Zobacz więcej"
        }
      }
    }
  ]
}

Przeglądanie mapy

Zgrupowanie znaczników

Aby ułatwić czytanie mapy, znaczniki są lokalnie zbijane w grupy. Najechanie na grupę podświetli obszar zajmowany przez znajdujace się wewnątrz niej znaczniki, wraz z liczbą określającą ich ilość. Kliknięcie grupy przybliży mapę w tym obszarze.

Obecnie nie ma możliwości dostosowania czułości grupowania.

Filtry

Mapy posiadają menu filtrów, pozwalajace ci na wyświetlanie lub ukrywanie określonych kategorii znaczników, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybrane z nich. Kliknij „Wybierz wszystkie”, aby pokazać wszystkie znaczniki na mapie, lub wybierz tylko niektóre kategorie aby zobaczyć przypisane do nich znaczniki.

Osadzanie mapy

Aby więcej osób mogło zobaczyć twoją mapę, możesz osadzić ją w artykule w ŋłównej przestrzeni nazw. Po utworzeniu mapy, może ona zostać transkludowana przy użyciu następującej składni w wikitekście: {{Map:Moja nowa mapa}}.

Tak jak w przypadku szablonów, na jednej stronie można osadzić więcej niż jedną mapę. Mapy osadzone na stronach będą posiadały przycisk edycji w prawym górnym rogu, którego kliknięcie otworzy graficzny edytor w nowej karcie, gdzie można wprowadzić zmiany w mapie.

Przydatne linki

Przykłady map

Zobacz także

 • ImageMap, domyślne rozszerzenie MediaWiki służące do osadzania map w oparciu o współrzędne obrazu.
 • Rozszerzenie Maps, domyślne rozszerzenie MediaWiki do osadzania map z prawdziwego świata.

Dalsze wsparcie

Szukasz dalszego wsparcia lub masz pytanie? Sprawdź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

Advertisement