Centrum Społeczności
Advertisement

Dobranie odpowiedniego koloru jest doskonałym sposobem na wyróżnienie Twojej społeczności, jak również dopasowanie jej wyglądu do przyjętej tematyki wiki. Możesz użyć ich w kreatorze motywu, znajdujących się na wiki szablonach czy zmienić wygląd elementów strony za pomocą CSSu.

Krok po kroku[]

Aby użyć wybranego koloru, skopiuj jego nazwę lub kod szesnastkowy z listy poniżej i podaj go w odpowiednim miejscu. Dla przykładu, aby zmienić barwę przycisków poprzez kreator motywu, wklej odpowiedni kod w pole znajdujące się w zakładce „Dostosuj”.

UWAGA: Różne przeglądarki mogą inaczej wyświetlać kolor o określonej nazwie, w przeciwieństwie do barw zapisanych kodem szesnastkowym. Dodatkowo zapis ten pozwala na wybranie znacznie większej ilości odcieni tego samego koloru. By dowiedzieć się więcej, zajrzyj tutaj.

Odcienie koloru czerwonego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
IndianRed #CD5C5C 205 92 92
LightCoral #F08080 240 128 128
Salmon #FA8072 250 128 114
DarkSalmon #E9967A 233 150 122
LightSalmon #FFA07A 255 160 122
Crimson #DC143C 220 20 60
Red #FF0000 255 0 0
FireBrick #B22222 178 34 34
DarkRed #8B0000 139 0 0

Odcienie koloru różowego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Pink #FFC0CB 255 192 203
LightPink #FFB6C1 255 182 193
HotPink #FF69B4 255 105 180
DeepPink #FF1493 255 20 147
MediumVioletRed #C71585 199 21 133
PaleVioletRed #DB7093 219 112 147

Odcienie koloru pomarańczowego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
LightSalmon #FFA07A 255 160 122
Coral #FF7F50 255 127 80
Tomato #FF6347 255 99 71
OrangeRed #FF4500 255 69 0
DarkOrange #FF8C00 255 140 0
Orange #FFA500 255 165 0

Odcienie koloru żółtego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Gold #FFD700 255 215 0
Yellow #FFFF00 255 255 0
LightYellow #FFFFE0 255 255 224
LemonChiffon #FFFACD 255 250 205
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250 250 210
PapayaWhip #FFEFD5 255 239 213
Moccasin #FFE4B5 255 228 181
PeachPuff #FFDAB9 255 218 185
PaleGoldenrod #EEE8AA 238 232 170
Khaki #F0E68C 240 230 140
DarkKhaki #BDB76B 189 183 107

Odcienie koloru fioletowego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Lavender #E6E6FA 230 230 250
Thistle #D8BFD8 216 191 216
Plum #DDA0DD 221 160 221
Violet #EE82EE 238 130 238
Orchid #DA70D6 218 112 214
Fuchsia #FF00FF 255 0 255
Magenta #FF00FF 255 0 255
MediumOrchid #BA55D3 186 85 211
MediumPurple #9370DB 147 112 219
BlueViolet #8A2BE2 138 43 226
DarkViolet #9400D3 148 0 211
DarkOrchid #9932CC 153 50 204
DarkMagenta #8B008B 139 0 139
Purple #800080 128 0 128
Indigo #4B0082 75 0 130
SlateBlue #6A5ACD 106 90 205
DarkSlateBlue #483D8B 72 61 139
MediumSlateBlue #7B68EE 123 104 238

Odcienie koloru zielonego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
GreenYellow #ADFF2F 173 255 47
Chartreuse #7FFF00 127 255 0
LawnGreen #7CFC00 124 252 0
Lime #00FF00 0 255 0
LimeGreen #32CD32 50 205 50
PaleGreen #98FB98 152 251 152
LightGreen #90EE90 144 238 144
MediumSpringGreen #00FA9A 0 250 154
SpringGreen #00FF7F 0 255 127
MediumSeaGreen #3CB371 60 179 113
SeaGreen #2E8B57 46 139 87
ForestGreen #228B22 34 139 34
Green #008000 0 128 0
DarkGreen #006400 0 100 0
YellowGreen #9ACD32 154 205 50
OliveDrab #6B8E23 107 142 35
Olive #808000 128 128 0
DarkOliveGreen #556B2F 85 107 47
MediumAquamarine #66CDAA 102 205 170
DarkSeaGreen #8FBC8F 143 188 143
LightSeaGreen #20B2AA 32 178 170
DarkCyan #008B8B 0 139 139
Teal #008080 0 128 128

Odcienie koloru niebieskiego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Aqua #00FFFF 0 255 255
Cyan #00FFFF 0 255 255
LightCyan #E0FFFF 224 255 255
PaleTurquoise #AFEEEE 175 238 238
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212
Turquoise #40E0D0 64 224 208
MediumTurquoise #48D1CC 72 209 204
DarkTurquoise #00CED1 0 206 209
CadetBlue #5F9EA0 95 158 160
SteelBlue #4682B4 70 130 180
LightSteelBlue #B0C4DE 176 196 222
PowderBlue #B0E0E6 176 224 230
LightBlue #ADD8E6 173 216 230
SkyBlue #87CEEB 135 206 235
LightSkyBlue #87CEFA 135 206 250
DeepSkyBlue #00BFFF 0 191 255
DodgerBlue #1E90FF 30 144 255
CornflowerBlue #6495ED 100 149 237
MediumSlateBlue #7B68EE 123 104 238
RoyalBlue #4169E1 65 105 225
Blue #0000FF 0 0 255
MediumBlue #0000CD 0 0 205
DarkBlue #00008B 0 0 139
Navy #000080 0 0 128
MidnightBlue #191970 25 25 112

Odcienie koloru brązowego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Cornsilk #FFF8DC 255 248 220
BlanchedAlmond #FFEBCD 255 235 205
Bisque #FFE4C4 255 228 196
NavajoWhite #FFDEAD 255 222 173
Wheat #F5DEB3 245 222 179
BurlyWood #DEB887 222 184 135
Tan #D2B48C 210 180 140
RosyBrown #BC8F8F 188 143 143
SandyBrown #F4A460 244 164 96
Goldenrod #DAA520 218 165 32
DarkGoldenrod #B8860B 184 134 11
Peru #CD853F 205 133 63
Chocolate #D2691E 210 105 30
SaddleBrown #8B4513 139 69 19
Sienna #A0522D 160 82 45
Brown #A52A2A 165 42 42
Maroon #800000 128 0 0

Odcienie koloru białego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
White #FFFFFF 255 255 255
Snow #FFFAFA 255 250 250
Honeydew #F0FFF0 240 255 240
MintCream #F5FFFA 245 255 250
Azure #F0FFFF 240 255 255
AliceBlue #F0F8FF 240 248 255
GhostWhite #F8F8FF 248 248 255
WhiteSmoke #F5F5F5 245 245 245
Seashell #FFF5EE 255 245 238
Beige #F5F5DC 245 245 220
OldLace #FDF5E6 253 245 230
FloralWhite #FFFAF0 255 250 240
Ivory #FFFFF0 255 255 240
AntiqueWhite #FAEBD7 250 235 215
Linen #FAF0E6 250 240 230
LavenderBlush #FFF0F5 255 240 245
MistyRose #FFE4E1 255 228 225

Odcienie koloru szarego[]

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220
LightGrey #D3D3D3 211 211 211
Silver #C0C0C0 192 192 192
DarkGray #A9A9A9 169 169 169
Gray #808080 128 128 128
DimGray #696969 105 105 105
LightSlateGray #778899 119 136 153
SlateGray #708090 112 128 144
DarkSlateGray #2F4F4F 47 79 79
Black #000000 0 0 0

Zobacz też[]

Advertisement