Centrum Społeczności
Advertisement

Komentarze są szybkim sposobem na skomentowanie blogu lub strony artykułu.

Komentarze artykułów jest rozszerzeniem włączonym domyślnie na Fandomie. Sekcję komentarzy można znaleźć na dole artykułu w niektórych serwisach. Jeśli komentarze nie są dostępne na stronie, można użyć strony dyskusji. To rozszerzenie może być wyłączone przez administratora w rozszerzeniach wiki.

Komentarze blogów są częścią blogów.

Krok po kroku

  • Aby dodać komentarz, wystarczy wypełnić pole treści na dole strony.
  • Możesz użyć wiki-składni lub edytora graficznego do formatowania Twojego tekstu lub dodania pliku.
Komentarz1.png
  • Jeśli chcesz odpowiedzieć na komentarz, wystarczy kliknąć na przycisk Odpowiedz. Twoja odpowiedź pojawi się poniżej komentarza.
Komentarz2.png


  • Każda strona może mieć 20 komentarzy i nieograniczoną liczbę odpowiedzi.
  • Po osiągnięciu 20 komentarzy, tworzona jest nowa strona z komentarzami.
Advertisement