Centrum Społeczności
Advertisement

Konflikt edycji – sytuacja, kiedy dwie lub więcej osób jednocześnie edytuje ten sam fragment tego samego artykułu. Przykładowy przebieg konfliktu edycji:

  • 13:00 – użytkownik X zaczyna edytować artykuł.
  • 13:01 – użytkownik Y zaczyna edytować artykuł.
  • 13:02 – użytkownik X zapisuje swoją wersję artykułu.
  • 13:03 – użytkownik Y próbuje zapisać swoją wersję, ale dostaje komunikat o konflikcie edycji.

Rozwiązywanie problemu

  • Jeśli jeden z użytkowników (lub obaj użytkownicy) nanosił niewielkie zmiany (poprawienie literówki, poprawa błędu ortograficznego) może ponownie zacząć edytować artykuł i wprowadzić swoje zmiany.
  • Jeśli jeden użytkownik wprowadził niewielkie zmiany, a drugi dość znaczące, użytkownik wprowadzający znaczące zmiany może je wprowadzić ponownie, a następnie drugi użytkownik może nanieść swoje poprawki.

Zapobieganie

  • Jeśli zamierzasz długo edytować artykuł, możesz oznakować artykuł jako będący w edycji używając odpowiedniego szablonu lub powiadomienia, mówiącego innym użytkownikom o tym, że jesteś w trakcie pracy.
  • Można także zmniejszyć ryzyko konfliktu edycji przez używanie przycisku podgląd – im mniej edycji, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu.

Zobacz też

Advertisement