Centrum Społeczności
Advertisement

Konflikt edycji ma miejsce w sytuacji, w której co najmniej dwóch użytkowników edytuje tę samą część strony w tym samym czasie i dokona znacząco różniących się od siebie zmian, które następnie spróbują zapisać. Jeśli wiki nie może połączyć tych edycji, wyświetlony zostanie komunikat o konflikcie edycji.

W tym kontekście słowo konflikt odnosi się wyłącznie do różnicy w wersjach artykułu, nie do akcji użytkowników. Pamiętaj, zawsze zakładaj dobrą wolę!

Co się dzieje, gdy występuje konflikt?

Gdy edytujesz stronę, a w międzyczasie inny użytkownik także dokona edycji, najpierw wiki spróbuje połączyć wasze zmiany. Jednakże gdy obie zmiany dotyczą tej samej sekcji (na przykład zmieniając pierwszy akapit artykułu), wiki wyświetli poniższy komunikat:

Ekran początkowy przy konflikcie edycji

Jak rozwiązać konflikt edycji?

Po pojawianiu się okna konfliktu zawiera ono trzy części:

  • Najnowsza wersja artykułu pod powiadomieniem, wewnątrz pola edycji.
  • Różnice pomiędzy zapisaną wersją a twoją edycją, podkreślające sekcje znajdujące się w konflikcie. Fragmenty wyróżnione kolorem czerwonym znajdują się w twojej wersji artykułu, lecz nie w najnowszej jego wersji.
  • Wikitekst twojej wersji artykułu.

Aby rozwiązać konflikt, musisz ręcznie dodać zmiany ze swojej edycji do pola edycji. Po zrobieniu tego kliknij przycisk „Zapisz zmiany”, aby opublikować artykuł.

Pamiętaj: Tylko zawartość pola edycji zostanie zapisana po kliknięciu przycisku.

Twoja wersja znajduje się w polu na samym dole. Może zostać dodana do głównego pola edycji na stronie.

Jak wszedłem w konflikt edycji z samym sobą?

Jest to możliwe! W takim przypadku zazwyczaj jest to spowodowane użyciem przycisku „Wstecz” w przeglądarce, umożliwiającego powrót do pola edycji (na przykład zapomniałeś dodać czegoś drobnego w ostatniej edycji), zamiast kliknięcia przycisku „Edytuj” ponownie. Innym możliwym wyjaśnieniem jest dwukrotne kliknięcie przycisku „Opublikuj” lub „Zapisz zmiany”, co czasami powoduje przesłanie dwóch wersji tej samej strony.

Zobacz także

Dalsze wsparcie

Szukasz dalszego wsparcia lub masz pytanie? Sprawdź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

Advertisement