Centrum Społeczności
Advertisement

Magiczne słowa (ang. Magic words) to specjalne frazy oprogramowania MediaWiki, wymuszające na oprogramowaniu wykonanie czegoś, co wyraża fraza. Magic words dzielimy na:

  • Wyłączniki, zaczynające i kończące się dwukrotnym znakiem podkreślenia, np. __TOC__.
  • Zmienne, zaczynające się i kończące dwukrotną klamrą, np. {{PAGENAME}}.

Wyłączniki[]

Wyłączniki to słówka wpływające na układ strony oraz jej charakter, aby uzyskać żądany wygląda zawartości.

Fraza Opis
Dotyczące spisu treści
__NOTOC__
__BEZSPISU__
Ukrycie spis treści (TOC → Table of contents, pol. spis treści).
__FORCETOC__
__ZESPISEM__
Umiejscawia spis treści na zwykłym miejscu (nad pierwszym nagłówkiem).
__TOC__
__SPIS__
Umiejscawia spis treści nad wstawioną frazą (__NOTOC__ zostanie zignorowane). Przy wielokrotnym użyciu tego magicznego słowa, spis treści pojawi się nad pierwszym użytym wyrażeniem.
Dotyczące edycji rozdziałowej
__NOEDITSECTION__
__BEZEDYCJISEKCJI__
Usuwa wszystkie przyciski edycji danego rozdziału z artykułu.
__NEWSECTIONLINK__
__LINKNOWEJSEKCJI__
Wstawia na stronach nie będących dyskusjami na górze obok przycisku „Edytuj tę stronę” link (o domyślnej ikonce „+”), który zakłada nowy rozdział.
__NONEWSECTIONLINK__ Usuwa ze stron dyskusji przycisk zakładający nowy rozdział.
Dotyczące kategorii
__NOGALLERY__
__BEZGALERII__
Wstawia na stronach kategorii grafik wszystkie należące do kategorii grafiki w formie linków, a nie galerii.
__HIDDENCAT__
__KATEGORIAUKRYTA__
Dodany na stronę kategorii, ukrywa kategorię z wszystkich należących do kategorii stron i nadkategorii (ukryć kategorie na stałe można poprzez wybranie odpowiedniej opcji w preferencjach) oraz dodaje kategorie Ukryte kategorie.
Inne
__START__ Brak działania.
__INDEX__
__INDEKSUJ__
Nakazuje wyszukiwarkom indeksowanie strony.
__NOINDEX__
__NIEINDEKSUJ__
Zakazuje wyszukiwarkom indeksowania strony.
__STATICREDIRECT__ Na przekierowaniach nie pozwala MediaWiki aktualizować linków, podczas przeniesienia strony nawet, jeśli przy przenoszeniu zaznaczono „Aktualizuj wszystkie przekierowania i odnośniki”.
__NOWYSIWYG__ Wyłącza możliwość edycji strony przy użyciu edytora wizualnego.

Zmienne[]

Zmienne wyświetlają informacje dotyczące strony, wiki, daty i innych tego typu podobnych informacji. Ich składnia podobna jest do kodu szablonów. Podczas konfliktu między szablonem a magicznym słowem (szablon posiada tę samą nazwę, co fraza), pierwszeństwo posiada magiczne słowo. W takiej sytuacji, aby użyć szablon, należy poprzedzić nazwę szablonu prefiksem szablon: ({{Szablon:Nazwa_szablonu}}).

Daty[]

Zamiast poniższych zmiennych, zaleca się używanie funkcji parsera.

Fraza Wynik Opis
Rok
{{CURRENTYEAR}}
{{AKTUALNYROK}}
2024
2024
Rok
Miesiąc
{{CURRENTMONTH}}
{{MIESIĄC}}
07
07
Numer miesiąca (dwucyfrowy, poprzedzany zerem w przypadku jednocyfrowych)
{{CURRENTMONTHNAME}}
{{MIESIĄCNAZWA}}
lipiec
lipiec
Nazwa miesiąca
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}
{{MIESIĄCNAZWAD}}
lipca
lipca
Nazwa miesiąca w dopełniaczu
{{CURRENTMONTHABBREV}}
{{MIESIĄCNAZWASKR}}
lip
lip
Trzyliterowy skrót nazwy miesiąca
Dzień
{{CURRENTDAY}}
{{AKTUALNYDZIEŃ}}
24
24
Dzień w miesiącu (niepoprzedzany zerem)
{{CURRENTDAY2}}
{{DZIEŃ2}}
24
24
Dzień w miesiącu (poprzedzany zerem)
{{CURRENTDOW}}
{{DZIEŃTYGODNIANR}}
3
3
Numer dnia w tygodniu (niepoprzedzany zerem)
{{CURRENTDAYNAME}}
{{NAZWADNIA}}
środa
środa
Dzień tygodnia
Godzina
{{CURRENTTIME}}
{{AKTUALNYCZAS}}
20:51
20:51
Czas (24-godzinny, „GG:mm” format)
{{CURRENTHOUR}}
{{AKTUALNAGODZINA}}
20
20
Godzina (format 24-godzinny, poprzedzany zerem)
Inne
{{CURRENTWEEK}}
{{AKTUALNYTYDZIEŃ}}
30
30
Numer tygodnia w roku
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20240724205135 „RRRRMMDDGGmmss” format stempla czasowego

Dane techniczne[]

Fraza Wynik Opis
Strona internetowa
{{SITENAME}}
{{PROJEKT}}
Centrum Społeczności
Centrum Społeczności
Nazwa wiki
{{SERVER}}
{{SERWER}}
https://spolecznosc.fandom.com
https://spolecznosc.fandom.com
Adres wiki
{{SERVERNAME}}
{{NAZWASERWERA}}
spolecznosc.fandom.com
spolecznosc.fandom.com
Domena wiki
{{SCRIPTPATH}}
{{ŚCIEŻKASKRYPTU}}

Względna ścieżka skryptu
{{CURRENTVERSION}}
{{AKTUALNAWERSJA}}
1.39.7
1.39.7
Wersja MediaWiki wiki
{{CONTENTLANGUAGE}}
{{CONTENTLANG}}
pl
pl
Język interfejsu wiki (wybierany przy tworzeniu)
Ostatnie zmiany stron
{{REVISIONDAY}} 23 Numer dnia ostatniej edycji (niepoprzedzany zerem)
{{REVISIONDAY2}} 23 Numer dnia ostatniej edycji (poprzedzany zerem)
{{REVISIONMONTH}} 04 Numer miesiąca ostatniej edycji (niepoprzedzany zerem)
{{REVISIONYEAR}} 2019 Rok ostatniej edycji
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20190423142416 Stempel czasowy ostatniej edycji
{{REVISIONUSER}} RailBot Nick autora ostatniej edycji
{{PAGESIZE:Nazwa strony}}
{{ROZMIARSTRONY:Nazwa strony}}
14 907
14 907
Wielkość strony w bajtach
Inne
{{DISPLAYTITLE:Tytuł}}
{{WYŚWIETLANYTYTUŁ:Tytuł}}
Zmienia tytuł strony, lecz tylko ten znajdującego się w formie nagłówka nad artykułem, nie zaś ten, który jest w adresie lub indeksowany w wyszukiwarce. Stosowany np. do neutralizowania automatycznego poprawiania pierwszej litery tytułu na wielką, co, przykładowo, w nazwach domen internetowych jest błędem.
{{DEFAULTSORT:Tytuł sortowania}}
{{DEFAULTSORTKEY:Tytuł sortowania}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:Tytuł sortowania}}
{{DOMYŚLNIESORTUJ:Tytuł sortowania}}
Ustawia tytuł, według którego strona będzie alfabetycznie klasyfikowana w kategoryzacji. Używana np. do sortowania osób: dzięki użyciu {{DEFAULTSORT:Pierogowy, Edward}}, hasło Edward Pierogowy zostanie sklasyfikowane pod P zgodnie z nazwiskiem. Bez tego, usortowane zostałoby pod literą E od imienia, które jest pierwsze.

Statystyki[]

Fraza Wynik Opis
Ogólne o wikii
{{NUMBEROFPAGES}}
{{STRON}}
45 043
45 043
Liczba stron na wiki
{{NUMBEROFARTICLES}}
{{ARTYKUŁÓW}}
1302
1302
Liczba stron w przestrzeni głównej z wyłączeniem strony głównej
{{NUMBEROFFILES}}
{{PLIKÓW}}
1979
1979
Liczba załadowanych plików
{{NUMBEROFEDITS}}
{{EDYCJI}}
135 854
135 854
Liczba edycji
{{NUMBEROFUSERS}}
{{UŻYTKOWNIKÓW}}
35 018 672
35 018 672
Liczba zarejestrowanych kont
{{NUMBEROFADMINS}}
{{ADMINISTRATORÓW}}
6
6
Liczba użytkowników należących do grupy Sysop
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}
{{LICZBAAKTYWNYCHUŻYTKOWNIKÓW}}
11
11
Liczba aktywnych użytkowników
{{PAGESINCATEGORY:Nazwa kategorii}}
{{PAGESINCAT:Pomoc}}
{{STRONYWKATEGORII:Wpisy na blogach}}
0
260
805
Liczba stron w danej kategorii
{{NUMBERINGROUP:Nazwa grupy}}
{{NUMINGROUP:Nazwa grupy}}
0
0
(przykład na biurokratach dla frazy: {{NUMBERINGROUP:bureaucrat}})
Liczba użytkowników w danej grupie

Nazwa strony[]

Fraza Wynik Opis
{{FULLPAGENAME}}
{{PELNANAZWASTRONY}}
Pomoc:Magiczne słowa
Pomoc:Magiczne słowa
Pełna nazwa strony (z prefiksami przestrzeni)
{{PAGENAME}}
{{NAZWASTRONY}}
Magiczne słowa
Magiczne słowa
Nazwa strony
{{BASEPAGENAME}}
{{BAZOWANAZWASTRONY}}
Magiczne słowa
Magiczne słowa
Nazwa nadstrony
{{SUBPAGENAME}}
{{NAZWAPODSTRONY}}
Magiczne słowa
Magiczne słowa
Nazwa podstrony
{{SUBJECTPAGENAME}} Pomoc:Magiczne słowa Nazwa strony z uwzględnieniem odpowiadającego zawartości prefiksu przestrzeni nazw
{{TALKPAGENAME}}
{{NAZWASTRONYDYSKUSJI}}
Dyskusja pomocy:Magiczne słowa
Dyskusja pomocy:Magiczne słowa
Nazwa dyskusji strony

Przestrzeń nazw[]

Fraza Wynik Opis
{{NAMESPACE}}
{{NAZWAPRZESTRZENI}}
Pomoc
Pomoc
Nazwa przestrzeni nazw
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Pomoc
Pomoc
Nazwa odpowiedniej przestrzeni nazw
{{TALKSPACE}}
{{DYSKUSJA}}
Dyskusja pomocy
Dyskusja pomocy
Nazwa dyskusji przestrzeni nazw

Zobacz też[]

Advertisement