Centrum Społeczności
Advertisement

Lokalna nawigacja wiki to menu, które znajduje się w nagłówku każdej strony i zawiera przydatne linki do najważniejszych i najbardziej interesujących stron na Twojej wiki. Dopracowane menu nawigacji pomoże czytelnikom odnaleźć treści, których szukają.

Możesz linkować do każdej strony i ważne jest, aby zastanowić się, jakie są najważniejsze miejsca, które czytelnicy na Twojej wiki powinni zobaczyć. FANDOM zaleca dodanie linków do popularnych stron w dodatku do linków, które pomogą odnaleźć społeczność.

Przegląd[]

Nawigacja1

Menu nawigacji można znaleźć w nagłówku każdej strony na wiki. Umożliwia ono dodanie maksymalnie czterech dostosowywalnych opcji menu, w dodatku do menu „Eksploruj” i przycisku „Dyskutuj”.

 • Zakładka „Eksploruj” jest zawsze obecna w nawigacji i zawiera ważne linki do ważnych stron na wiki, takich jak Aktywność na wiki, Losowa strona, Filmy czy Obrazy. To menu nie jest dostosowywalne.
 • „Dyskutuj” linkuje do Dyskusji na wiki. Jeśli zarówno Dyskusje jak i forum są włączone, „Dyskutuj” będzie prowadzić do Dyskusji, podczas gdy forum wyświetli się w menu „Eksploruj”. Jeśli forum jest włączone, a Dyskusje nie, wówczas wyświetli się przycisk „Forum”. Jeśli żadne z rozszerzeń nie jest włączone, przycisk „Dyskutuj” nie wyświetli się.
 • Po prawej stronie wyświetla się przesłana grafika.

W prawym górnym rogu nagłówka strony możesz znaleźć przydatny przycisk do tworzenia strony. Dla zarejestrowanych użytkowników wyświetla się przycisk do aktywności na wiki, a dla administratorów przycisk do Panelu administratora.

Krok po kroku[]

Edytowanie nawigacji[]

Jeśli jesteś administratorem, możesz edytować menu nawigacji na MediaWiki:Wiki-navigation. Możesz również uzyskać do niego dostęp w Panelu administratora, klikając „Główna nawigacja”.

Każda pozycja w nawigacji jest reprezentowana przez osobną linię na stronie MediaWiki:Wiki-navigation. Pozycje poziomu pierwszego są poprzedzane jedną gwiazdką (*), pozycje poziomu drugiego są poprzedzone dwiema gwiazdkami, a pozycje poziomu trzeciego są poprzedzone trzema gwiazdkami.

Po gwiazdce, podaj nazwę strony, do której linkujesz. Jeśli chcesz, aby wyświetlana nazwa różniła się od właściwej nazwy strony, wstaw pionową linię pomiędzy nazwą strony a tekstem, który ma się wyświetlić. Przykładowo, jeśli linkujesz do strony o nazwie „Pierogi ruskie”, ale chcesz, aby wyświetlany tekst brzmiał „Pierogi”, podaj Pierogi ruskie|Pierogi po gwiazdce.

Jeśli chcesz, aby pozycja w nawigacji do niczego nie linkowała, na początku dopisz #|.

Przykładowo, pasek nawigacji ustawiony na:

* #|Zawartość
** Pierwsza strona
** Druga strona
* #|Społeczność
** Blog:Recent posts
** #|Zasady
*** Project:Zasady|Zasady
*** Project:Administratorzy|Kadra

Będzie zawierał:

 • Dwie pozycje poziomu pierwszego, „Zawartość” i „Społeczność”, które nie linkują do żadnych stron.
 • Cztery pozycje poziomu drugiego, dwie należące do Zawartości i linkujące do „Pierwsza strona” oraz „Druga strona” na Twojej wiki oraz dwie należące do Społeczności i linkujące do najnowszych blogów oraz zasad, które nie linkują do żadnej strony.
 • Dwie pozycje poziomu trzeciego, pierwsza linkująca do „Project:Zasady” na Twojej wiki i wyświetlająca napis „Zasady” oraz druga, linkująca do „Project:Administratorzy” i wyświetlająca napis „Kadra”.

Jak wiele linków może zawierać nawigacja?[]

Menu nawigacji oferuje maksimum 312 linków, ale nie musisz wykorzystać ich wszystkich. Linki są podzielone w następujące grupy:

 • 4 linki pierwszego poziomu, które razem mają całkowitą szerokość wynoszącą 550px. Te linki zawsze można odnaleźć w kolorowym menu nawigacji.
 • 7 linków drugiego poziomu, które razem mają całkowitą szerokość wynoszącą 729px. Te linki wyświetlają się po najechaniu na którykolwiek link pierwszego poziomu.
 • 10 linków trzeciego poziomu o dynamicznej szerokości (nie mniejszej niż 150px). Wyświetlają się one w rozwijanym menu pod każdym z linków drugiego poziomu.

Niedozwolone jest dodawanie większej ilości linków i poziomów za pomocą CSS i JS.

Dynamiczne menu[]

Sposobem na dynamiczną nawigację stale wyróżniającą mocne strony społeczności jest użycie magicznych słów na automatyczne uzupełnienie pozycji menu.

 • Aby to zrobić, użyj symboli # przy magicznych słowach, których chcesz użyć.
 • Ponieważ magiczne słowa generują listy stron, można ich użyć tylko jako pozycje drugiego poziomu, a listy, które generują, wyświetlą się jako pozycje trzeciego poziomu.
 • Wspierane magiczne słowa
  • #kategoria-M# – generuje osiem najpopularniejszych stron z kategorii „M” (zastąp „M” nazwą kategorii).
  • #kategoriaN# – gdzie „N” jest liczbą większą od 0. To magiczne słowo generuje osiem najpopularniejszych stron z N-tej największej kategorii na wiki.
  • #newlychanged# – generuje listę stron, które ostatnio były edytowane.
Advertisement