Centrum Społeczności
Advertisement

Lokalna nawigacja wiki to menu, które znajduje się w nagłówku każdej strony i zawiera przydatne linki do najważniejszych i najbardziej interesujących stron na Twojej wiki. Dopracowane menu nawigacji pomoże czytelnikom odnaleźć treści, których szukają.

Możesz linkować do każdej strony i ważne jest, aby zastanowić się, jakie są najważniejsze miejsca, które czytelnicy na Twojej wiki powinni zobaczyć. FANDOM zaleca dodanie linków do popularnych stron w dodatku do linków, które pomogą odnaleźć społeczność.

Przegląd

Nawigacja1.jpg

Menu nawigacji można znaleźć w nagłówku każdej strony na wiki. Umożliwia ono dodanie maksymalnie czterech dostosowywalnych opcji menu, w dodatku do menu „Eksploruj” i przycisku „Dyskutuj”.

 • Zakładka „Eksploruj” jest zawsze obecna w nawigacji i zawiera ważne linki do ważnych stron na wiki, takich jak Aktywność na wiki, Losowa strona, Filmy czy Obrazy. To menu nie jest dostosowywalne.
 • „Dyskutuj” linkuje do Dyskusji na wiki. Jeśli zarówno Dyskusje jak i forum są włączone, „Dyskutuj” będzie prowadzić do Dyskusji, podczas gdy forum wyświetli się w menu „Eksploruj”. Jeśli forum jest włączone, a Dyskusje nie, wówczas wyświetli się przycisk „Forum”. Jeśli żadne z rozszerzeń nie jest włączone, przycisk „Dyskutuj” nie wyświetli się.
 • Po prawej stronie wyświetla się przesłana grafika.

W prawym górnym rogu nagłówka strony możesz znaleźć przydatny przycisk do tworzenia strony. Dla zarejestrowanych użytkowników wyświetla się przycisk do aktywności na wiki, a dla administratorów przycisk do Panelu administratora.

Krok po kroku

Edytowanie nawigacji

Jeśli jesteś administratorem, możesz edytować menu nawigacji na MediaWiki:Wiki-navigation. Możesz również uzyskać do niego dostęp w Panelu administratora, klikając „Główna nawigacja”.

Każda pozycja w nawigacji jest reprezentowana przez osobną linię na stronie MediaWiki:Wiki-navigation. Pozycje poziomu pierwszego są poprzedzane jedną gwiazdką (*), pozycje poziomu drugiego są poprzedzone dwiema gwiazdkami, a pozycje poziomu trzeciego są poprzedzone trzema gwiazdkami. Tak jak poniżej:

Nawigacjawikitekst.png

Po gwiazdce, podaj nazwę strony, do której linkujesz. Jeśli chcesz, aby wyświetlana nazwa różniła się od właściwej nazwy strony, wstaw pionową linię pomiędzy nazwą strony a tekstem, który ma się wyświetlić. Przykładowo, jeśli linkujesz do strony o nazwie „Pierogi ruskie”, ale chcesz, aby wyświetlany tekst brzmiał „Pierogi”, podaj Pierogi ruskie|Pierogi po gwiazdce.

Jeśli chcesz, aby pozycja w nawigacji do niczego nie linkowała, na początku dopisz #|.

Przykładowo, pasek nawigacji ustawiony na:

* #|Zawartość
** Pierwsza strona
** Druga strona
* #|Społeczność
** Blog:Recent posts
** #|Zasady
*** Project:Zasady|Zasady
*** Project:Administratorzy|Kadra

Będzie zawierał:

 • Dwie pozycje poziomu pierwszego, „Zawartość” i „Społeczność”, które nie linkują do żadnych stron.
 • Cztery pozycje poziomu drugiego, dwie należące do Zawartości i linkujące do „Pierwsza strona” oraz „Druga strona” na Twojej wiki oraz dwie należące do Społeczności i linkujące do najnowszych blogów oraz zasad, które nie linkują do żadnej strony.
 • Dwie pozycje poziomu trzeciego, pierwsza linkująca do „Project:Zasady” na Twojej wiki i wyświetlająca napis „Zasady” oraz druga, linkująca do „Project:Administratorzy” i wyświetlająca napis „Kadra”.

Po naniesieniu zmian, musisz przejść do podglądu przed opublikowaniem ich. Przycisk podglądu jest umieszczony tuż obok pola opisu zmian. W podglądzie możesz zobaczyć nową nawigację i upewnić się, czy nie zawiera żadnych błędów. Przykładowo, w przypadku użycia magicznego słowa w pierwszym lub trzecim poziomie nawigacji, otrzymasz komunikat o błędzie. Uruchomione zostanie także narzędzie sprawdzające długość nawigacji, które Cię poinformuje, czy pozycje menu nie są zbyt długie do wyświetlenia przy najmniejszej szerokości strony.

Navigation Menu Preview Error Screenshot.jpg

W razie jakichkolwiek problemów, powróć do edytora, aby poprawić nawigację. Gdy w podglądzie nie będą wyświetlać się komunikaty o błędzie, przycisk „Publikuj” wyświetli się w oknie podglądu. Kliknij „Publikuj”, aby wprowadzić nową nawigację w życie.


Navigation Menu Preview Screenshot.jpg

Jak wiele linków może zawierać nawigacja?

Menu nawigacji oferuje maksimum 312 linków, ale nie musisz wykorzystać ich wszystkich. Linki są podzielone w następujące grupy:

 • 4 linki pierwszego poziomu, które razem mają całkowitą szerokość wynoszącą 550px. Te linki zawsze można odnaleźć w kolorowym menu nawigacji.
 • 7 linków drugiego poziomu, które razem mają całkowitą szerokość wynoszącą 729px. Te linki wyświetlają się po najechaniu na którykolwiek link pierwszego poziomu.
 • 10 linków trzeciego poziomu o dynamicznej szerokości (nie mniejszej niż 150px). Wyświetlają się one w rozwijanym menu pod każdym z linków drugiego poziomu.

Niedozwolone jest dodawanie większej ilości linków i poziomów za pomocą CSS i JS.

Dynamiczne menu

Sposobem na dynamiczną nawigację stale wyróżniającą mocne strony społeczności jest użycie magicznych słów na automatyczne uzupełnienie pozycji menu.

 • Aby to zrobić, użyj symboli # przy magicznych słowach, których chcesz użyć.
 • Ponieważ magiczne słowa generują listy stron, można ich użyć tylko jako pozycje drugiego poziomu, a listy, które generują, wyświetlą się jako pozycje trzeciego poziomu.
 • Wspierane magiczne słowa
  • #kategoria-M# – generuje osiem najpopularniejszych stron z kategorii „M” (zastąp „M” nazwą kategorii).
  • #kategoriaN# – gdzie „N” jest liczbą większą od 0. To magiczne słowo generuje osiem najpopularniejszych stron z N-tej największej kategorii na wiki.
  • #newlychanged# – generuje listę stron, które ostatnio były edytowane.
Advertisement