Centrum Społeczności
Advertisement

Wybranie odpowiedniej nazwy wiki jest jedną z najważniejszych rzeczy przy tworzeniu wiki i może zadecydować o jej sukcesie.

Miejsca występowania nazwy

  • Pasek tytułu w oknie przeglądarki.
  • Wszędzie tam, gdzie użyte jest magiczne słowo {{SITENAME}}.

Rady

  • Wybierz taką nazwę, aby jasno informowała o tematyce wiki oraz zachęcała do odwiedzenia.
  • Nazwa może zawierać litery i liczby, lecz nie może zawierać spacji i znaków interpunkcyjnych. Nie może też być kodami językowymi (zobacz listę najpopularniejszych kodów na stronie Pomoc:Interwiki).
  • Nazwa powinna być także łatwa do zapamiętania i kojarząca się z tematem. Jeśli wiki będzie dotyczyć muzyki, niech jej nazwą będzie „Muzyka”.
  • Nazwa powinna być także krótka i prosta, aby inni nie mieli problemów z wpisaniem poprawnego adresu oraz nie przekręcali nazwy.

Przestrzeń nazw

Nazwa wiki jest używana jako prefiks w przestrzeni nazw „projekt”. Z tego powodu, nazwa powinna być krótka i łatwa do przepisywania. Jeżeli zajdzie konieczność, aby nazwa wiki była inny od prefiksu tej przestrzeni nazw, skontaktuj się z pracownikami.

Zmiana nazwy wiki

Aby zmienić nazwę wiki, skontaktuj się ze staffami. Możesz uczynić to za pomocą strony Specjalna:Kontakt. Aby podanie zostało rozpatrzone, musisz być założycielem wiki lub jej administratorem posiadającym poparcie społeczności.

Zobacz też

Advertisement