Centrum Społeczności
Advertisement

Ogłoszenia mogą być używane, aby zwrócić uwagę społeczności na konkretną stronę lub post. Funkcja ta jest dostępna na wszystkich społecznościach Fandomu.

AnnouncementCreateNew.png

Zarządzanie ogłoszeniami

Strona zarządzania ogłoszeniami

Administratorzy i moderatorzy dyskusji mogą skorzystać ze strony „zarządzania ogłoszeniami” w celu utworzenia nowych powiadomień. Stronę tę można znaleźć pod adresem announcements (np. wiedzmin.wikia.com/announcements), jest również linkowana w panelu administratora.

Zawartość

Treść ogłoszenia to tekst zachęcający do kliknięcia linku, widziany przez użytkowników w powiadomieniach. Treść jest ograniczona do maksymalnie 100 znaków.

Docelowy adres URL to link, do którego użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu ogłoszenia. Adresem URL może być post w Dyskusjach, strona na wiki, wpis na blogu lub inna dowolna strona w społeczności. Jedynym ograniczeniem jest domena wikia.com lub fandom.com.

W społeczności może być tylko jedno aktywne ogłoszenie w danym momencie. Jeżeli potrzebnych jest więcej wyróżnień naraz, społeczność powinna utworzyć stronę z aktualnościami lub serię blogów, a następnie skierować użytkowników ogłoszeniem właśnie w to miejsce.

Ogłoszenia powinny automatycznie wygasać po 30 dniach od ich utworzenia, jednak administrator lub moderator dyskusji może wyłączyć je ręcznie w dowolnym momencie. Rejestr 30 ostatnich ogłoszeń będzie widoczny na stronie służącej do zarządzania nimi.

Odbiorcy

Powiadomienie o ogłoszeniu

Powiadomienia związane z ogłoszeniami będą dostarczane do wszystkich użytkowników aktywnych na wiki w ciągu ostatnich 90 dni. Dotyczy to każdego użytkownika, który dokonał edycji na stronie lub stworzył, odpowiedział bądź zagłosował na post w Dyskusjach.

Gdy ogłoszenie zostanie utworzone, na stronie zarządzania zostanie wyświetlona liczba użytkowników, którym zostało ono dostarczone.

Dalsze wsparcie

Szukasz dalszego wsparcia lub masz pytanie? Sprawdź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

Advertisement