Centrum Społeczności
Advertisement

Szablony pozwalają na podawanie parametrów, które mają wpływ na treść i/lub wygląd danego szablonu.

VisualEditor pozwala na dodawanie szablonów wraz z parametrami bez potrzeby edytowania kodu źródłowego.

Rodzaje parametrów

Parametry dzielą się na dwa rodzaje, które określają sposób ich wywoływania:

 • parametry nienazwane (numeryczne), np: {{{1}}}, {{{2}}}, {{{3}}}
 • parametry nazwane, np: {{{nazwa parametru}}}, {{{Tytuł}}}, {{{IMIĘ}}}
  • Wielkość liter w nazwach parametrów ma znaczenie, np. {{{parametr}}} i {{{Parametr}}} to dwa różne parametry.
  • Spacja i podkreślenie są rozróżniane, np. {{{nazwa parametru}}} i {{{nazwa_parametru}}} to również dwa różne parametry.
  • Nazwy parametrów obsługują znaki diakrytyczne, więc można stosować parametry z poprawnym zapisem, np: {{{Źródło}}}.

Parametry nazwane

Parametry te są wywoływane w szablonie poprzez podanie nazwy parametru oraz jego wartości po znaku równości.

{{Szablon|nazwa parametru=Wartość|drugi parametr=Druga wartość}}

Powyższy kod spowoduje wywołanie szablonu Szablon oraz wstawienie wartości Wartość w miejscach parametru nazwa parametru oraz wartości Druga wartość w miejscach parametru drugi parametr. Ten sam efekt również osiągniemy używając poniższego kodu:

{{Szablon|drugi parametr=Druga wartość|nazwa parametru=Wartość}}

W przypadku parametrów nazwanych nie ma znaczenia kolejność w jakiej zostały podane. Pozwala to m.in. na utrzymanie czytelności kodu.

Uwaga: Wielokrotne wywołanie tego samego parametru spowoduje nadpisanie poprzedniej wartości (zostanie użyta ostatnia).

Parametry nienazwane

Są to parametry wywoływane przez bezpośrednie podanie wartości bez podawania nazwy (numeru) parametru. Wartości tych parametrów są przypisywane do kolejnych numerów.

{{Szablon|Wartość|Wartość2}}

Powyższy kod spowoduje wywołanie szablonu Szablon oraz wstawienie wartości Wartość w miejscach parametru 1 oraz wartości Wartość2 w miejscach parametru 2.

Szablony nienazwane mogą również zostać wywołane tak jak nazwane poprzez podanie ich numeru oraz wartości po znaku równości:

{{Szablon|1=Wartość|2=Wartość2}}

Można również mieszać oba sposoby:

{{Szablon|Wartość|2=Wartość2}}
{{Szablon|2=Wartość2|Wartość}}

Należy jednak pamiętać, że parametry nienazwane są przypisywane kolejno, ale te podane jako nazwane nie są brane pod uwagę. Poniższe użycie jest błędne:

{{Szablon|1=Wartość|Wartość2}}

Spowoduje to przypisanie do parametru 1 wartości Wartość oraz ponownie do tego parametru wartości Wartość2

Uwaga: Gdy w parametrze nienazwanym znajduje się znak równości wymagane jest wywołanie go jako parametru nazwanego.
{{Szablon|a+b=c}}
Należy zapisać jako
{{Szablon|1=a+b=c}}

Parametry warunkowe

Oba powyższe rodzaje parametrów mogą być użyte w ten sposób. Użycie ich polega na dodaniu pionowej kreski („|”) po nazwie parametru. Takie parametry również dzielą się na dwa rodzaje:

 • puste, np: {{{1|}}}, {{{Imię|}}}
 • wypełnione, np: {{{1|brak danych}}}, {{{1|{{{2}}}}}}, {{{1|{{{Imię|}}}}}}
  • W przypadku wypełnionych parametrów warunkowych po pionowej kresce pojawia się tekst. Może to być ciąg znaków, liczb, inny parametr czy nawet inny szablon lub funkcja.

Wywołanie takich parametrów jest analogiczne do podstawowych. Różnią się one efektem końcowym, gdy dany parametr nie został wywołany. W wypadku braku parametru przy wywołaniu szablonu, zostanie użyta wartość podana po pionowej kresce.

Uwaga: Wartość ta zostanie użyta tylko gdy parametr nie został wywołany. W przypadku gdy parametr został wywołany ale jego wartość jest pusta to ona zostanie użyta. Aby przygotować się na taką ewentualność należy użyć odpowiedniej funkcji parsera.

Porady i uwagi

 • Aby parametr był widoczny na stronie szablonu, ale dopiero po wywołaniu przyjął inną wartość, można użyć znaczników <includeonly>: {{{Parametr<includeonly>|</includeonly>}}}, {{{Parametr<includeonly>|Wartość domyślna</includeonly>}}}
 • Nazwa parametru może być pusta.

Zobacz też

Advertisement