Centrum Społeczności
Advertisement
Rozszerzenie jest domyślnie wyłączone, ale może być dostępne na żądanie.

Patrolowanie ostatnich zmian to funkcja informująca czy dana edycja została sprawdzona pod kątem zgodności z polityką danej wiki. Zapobiega to zbędnemu sprawdzaniu danej edycji przez kilku członków lokalnej administracji.

Użytkownicy z dostępem do patrolowania

Podczas gdy rozszerzenie jest włączone na wiki, każdy użytkownik będący administratorem lub moderatorem treści posiada dostęp do opcji oznaczania edycji jako sprawdzonych (jest to jednak opcjonalne).

Jak sprawdzać edycje

  • Niesprawdzone zmiany zostaną oznaczone ikoną czerwonego wykrzyknika w ostatnich zmianach.
Patrolowanie ostatnich zmian (wykrzyknik).png
  • Aby oznaczyć edycję jako sprawdzoną, przejdź do strony różnicy, aby znaleźć link [oznacz edycję jako „sprawdzoną”].
Patrolowanie ostatnich zmian (różnica).png

Patrolowanie edycji w grupach

  • Różnica znajdująca się w grupie zmian (kliknij trójkąt, aby ją rozwinąć) może zostać wyjęta z grupy poprzez kliknięcie „poprz.”, aby znaleźć link [oznacz edycję jako „sprawdzoną”].
Patrolowanie ostatnich zmian (grupa).png

Patrolowanie serii edycji

Polecenie [oznacz edycję jako „sprawdzoną”] jest dostępne tylko na stronie różnic pomiędzy dwiema wersjami. Jeśli konieczne jest sprawdzenie więcej niż jednej edycji konkretnej strony, zapamiętaj godzinę, w której została wykonana i wejdź w link „hist.”, aby wyświetlić historię strony.

Po wyświetleniu historii strony, kliknij link „poprz.” wcześniejszej edycji do sprawdzenia. Wyświetlone zostanie porównanie pomiędzy wersjami wraz z opcją [oznacz edycję jako „sprawdzoną”].

Często pomocne jest otwieranie okien do sprawdzania edycji w nowych kartach. Umożliwi to wówczas szybkie przeglądanie pozostałych zmian przy użyciu linku „następna edycja →”.

Patrolowanie nowych stron

W przypadku świeżo utworzonych stron nieposiadających przynajmniej dwóch wersji do porównania wejdź w nazwę strony i przewiń ją na sam dół. W prawym rogu powinna znajdować się opcja oznaczania strony jako sprawdzonej. Jeśli nie jest ona zgodna z polityką danej wiki, usuń ją lub oznacz szablonem {{Ek}}, aby zakomunikować lokalnej administracji, iż jest ona przeznaczona do usunięcia.

Uwaga: Podczas przeglądania rejestru na Specjalna:Nowe strony niesprawdzone strony są wyróżnione żółtym kolorem.

Jeśli chcesz patrolować nowe strony zawierające późniejsze edycje, kliknij pierwszą wersję tę tej strony, gdzie znajdować się będzie opcja [oznacz edycję jako „sprawdzoną”] wraz z nawigacją do późniejszych wersji. Inne zmiany można sprawdzać tak samo, jak zostało to opisane w powyższej sekcji Patrolowanie serii edycji.

Inne uwagi

Ukrywanie sprawdzonych edycji

Na stronie Specjalna:Ostatnie zmiany dostępna jest opcja ukrywania wszystkich sprawdzonych edycji, tak, aby wyświetlane były tylko te zmiany wymagające patrolowania. Jest to dostępne w boksie „Opcje ostatnich zmian” na górze strony.

Patrolowanie edycji administratorów

Edycje każdego użytkownika posiadającego prawo do patrolowania automatycznie oznaczane są jako sprawdzone.

Jak uruchomić rozszerzenie

Opcja patrolowania edycji może być włączana i wyłączana na żądanie skierowane na Specjalna:Kontakt lub do helpera, jednak domyślnie jest wyłączona. Administratorzy i moderatorzy treści zawsze mogą jednak monitorować tworzenie stron na Specjalna:Nowe strony.

Rejestry

Rejestr patrolowania wyświetla wszystkie operacje związane z oznaczaniem stron jako sprawdzonych. Domyślnie wszystkie te operacje wyświetlane są również we wszystkich publicznych rejestrach.

Zobacz również

Advertisement