Centrum Społeczności
Advertisement

Przycisk prowadzący do preferencji

Zalogowani użytkownicy Fandomu mogą zmienić preferencje, które dostosują sposób czytania, pisania i edytowania na Fandomie do ich indywidualnego stylu. Ustawienia te są zgodne z wszystkimi wiki na portalu FANDOM, więc mają zastosowanie w każdej, którą odwiedzisz. Aby wejść w preferencje, kliknij przycisk „WIĘCEJ” w menu w górnym prawym rogu. Pojawi się rozwijane menu, skąd wybierz „Preferencje”.

Zakładki

Moje informacje

W zakładce danych użytkownika możesz zobaczyć lub edytować:

 • twoją zarejestrowaną nazwę użytkownika
 • twoją indywidualną sygnaturę
 • ustawienia językowe
 • hasło
 • skórkę
 • inne ustawienia dotyczące wyglądu wiki

E-mail

Na tej karcie dostosowywać opcje powiadomień, wysyłanych w przypadku zainstalowania określonych warunków, jak i opcje dotyczące automatycznego obserwowania stron. Można także zmienić adres e-mail

Edycja

Zakładka edycji pozwala na zmianę pewnych szczegółów interfejsu edytora bądź procesu edycji, co może pomóc w uczynieniu edytowania płynniejszym, bardziej intuicyjnym, czy mniej błędogennym dla ciebie.

Opcje zaawansowane

Tutaj możesz:

 • Zmienić liczbę tytułów wyświetlanych w ostatnich zmianach (zarówno według dni jak liczby edycji – mocniej ograniczający filtr będzie tym efektywnym)
 • Zadecydować czy chcesz, by lista wyświetlała ważniejsze zmiany (interesuje cię każda poprawka i zmiana kategorii?)
 • Jeśli masz włączony JavaScript, możesz włączyć Zastosuj rozbudowany widok ostatnich zmian, metodę składania wielu edycji artykułu do jednego wpisu ostatnich zmian.
 • Zdefiniować strukturę i wygląd listy obserwowanych stron.
 • Możesz wybrać, które przestrzenie nazw przeszukiwać i ile wyników wyświetlać podczas korzystania z wbudowanej w FANDOM funkcji wyszukiwania. Zakładka pozwala także na włączenie/wyłączenie opcji „Wyłącz dynamiczne podpowiedzi” – czyli podpowiadania podczas wpisywania słów w pole wyszukiwania.

Logowanie poprzez Facebooka lub Google

Zakładka Autoryzacja, gdzie można połączyć konto na Fandomie z Facebookiem lub Google

Zobacz artykuł: Pomoc:Łączenie kont społecznościowych

Ta zakładka pozwala połączyć konto na Fandomie z Facebookiem lub Google, jak również rozłączyć te konta.

Advertisement