Centrum Społeczności
Advertisement

Proces kontroli jakości wiki ma na celu utrzymanie tak wysokiej jakości polskich wiki na Fandomie, jak to możliwe. Został on pierwotnie wprowadzony w lecie 2020 dla włoskich wiki, a w październiku 2021 roku został zaadaptowany dla polskich wiki w ramach tymczasowego eksperymentu. Poza tą stroną zachęcamy założycieli także do zapoznania się z Zasadami Użytkowania Fandomu, poradnikiem tworzenia nowej społeczności, a także ze stroną pomocy mówiącą o zduplikowanych społecznościach.

„Nie przeczytałem zasad” nie jest akceptowalnym wyjaśnieniem w przypadku problemów, ponieważ kontaktujemy się i powiadamiamy bezpośrednio każdego nowego założyciela; usunięcie powiadomień jest równoznaczne z przeczytaniem odpowiedniej dokumentacji i wybraniem rezygnacji ze współpracy, podkreślając złą wolę, z jaką powstała wiki. Na każdym kroku procesu będziemy zakładać, że założyciele przeczytali odpowiednią dokumentację.

Pamiętaj o tym, że:

  • nie zakładasz osobistego bloga, a wiki – darmową, wolną encyklopedię, gdzie każdy może wnieść wkład,
  • jesteś na Fandomie, czyli musisz przestrzegać Zasad Użytkowania,
  • musisz przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa,
  • jesteś w EOG, gdzie obowiązuje RODO, zatem musisz mieć przynajmniej 16 lat,
  • wszystko, co musisz wiedzieć, znajduje się na tej stronie, a także na zalinkowanych stronach pomocy, jednak helperzy będą zawsze do Twojej dyspozycji, by coś wyjaśnić czy udzielić rady.

Wiki są obserwowane, począwszy od ich założenia, a jeśli wiki grozi zamknięcie, kontaktujemy się w odpowiedni sposób z założycielem; jeśli w ciągu 3 dni nie otrzymamy odpowiedzi, wiki zostaje zamknięta, inaczej dostaje tydzień, aby rozwiązać problemy.

Faza 1 – założenie

Jeśli temat wiki nie jest jasny lub istnieje już wiki na ten sam temat, założyciel musi wyjaśnić temat – jeśli jego jawną intencją było założenie duplikatu, wiki zostanie natychmiastowo zamknięta.

W niektórych przypadkach wiki może być połączona z oryginalną społecznością albo zamknięcie wiki może być opóźnione o kilka dni.

Faza 2 – dwa tygodnie

Po pierwszych dwóch tygodniach wiki powinna mieć regularną aktywność i dobrą treść (zarówno pod względem ilości, jak i jakości, czyli nie tylko kilka pustych stron utworzonych pierwszego dnia). Jeśli nie, admin ma 3 dni lub tydzień na podjęcie decyzji, czy chce rozwijać wiki.

Jeśli wiki wyraźnie narusza zasady lub jest zupełnie pozbawiona aktywności (0 właściwych edycji), zostaje natychmiastowo zamknięta.

Faza 3 – pierwszy miesiąc

Po pierwszym miesiącu wiki musi posiadać przynajmniej 25 stron, z czego przynajmniej 10 musi mieć długość minimalnie 15 tysięcy bajtów. Jeśli te kryteria nie będą spełnione, wiki zostanie zamknięta lub połączona z inną społecznością.

Jeśli założyciel chce rozwinąć wiki, dostanie więcej czasu (jednorazowo tydzień). Po dwóch tygodniach nieaktywności procedura zamknięcia lub połączenia wiki przebiegnie, jak planowano.

Jeśli wiki została założona z dobrymi intencjami i jest aktywna, nie jest już bezpośrednio monitorowana.

FAQ

Dlaczego wprowadzony został proces kontroli jakości wiki?

Proces jest testową strategią mającą na celu zwiększenie jakości i długości życia wiki, zaczerpniętą z włoskich wiki.

Dużo wiki zostaje założonych, a następnie natychmiast porzuconych, bez żadnych modyfikacji ze strony użytkowników; większość pozostałych założycieli także przestaje edytować, ponieważ nie wiedzą oni, jak przyciągać nowych użytkowników lub co pisać w artykułach. W tym miejscu w grę wchodzi proces kontroli jakości: wymagania mogą wydawać się uciążliwe, lecz nasze badania przeprowadzone w latach 2020–2021 wykazały, że wyszukiwarki internetowe (zwłaszcza Google) nie indeksują wiki z niewielką treścią (a w konsekwencji niewielką ilością czytelników bądź ich brakiem, zatem robi się błędne koło). Wiemy, jak nieprzyjemne jest spędzić miesiące, pracując nad wiki i nie widzieć żadnej reakcji ze strony użytkowników, a zwłaszcza edytorów. Proces ma na celu uniknąć tego scenariusza i przypominać założycielom, jaki powinien być cel wiki. Od czasu wprowadzenia we Włoszech to aktywne podejście poskutkowało znacznie mniejszą ilością „martwych wiki”, dając czytelnikom większą szansę na znalezienie aktywnych, dobrze zrobionych wiki (lub nieaktywnych wiki, lecz posiadających dobrą podstawę do edycji). Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tych wymagań, gdyż strony na wiki, które są zbyt krótkie (lub co gorsza, kompletnie puste), szkodzą SEO wiki oraz innym jej stronom, nawet tym dobrze napisanym.

Czy limity czasu są sztywne?

Na ogół staramy się być elastyczni w przypadku założycieli o dobrej woli – proces ma na celu pomóc Ci w rozwoju wiki, a nie Cię ograniczać. Jednocześnie wiadomo, że bezużytecznym jest dawać więcej czasu osobom, które nie zamierzają przeznaczyć go na rozwój wiki.

Czy wymagania dotyczące długości i ilości stron są sztywne?

Na ogół wymagania te są raczej elastyczne. Spójrz na 10 najdłuższych stron i określ ich długość – 15 tysięcy bajtów może być średnią ich długości (nie sumą). Wiki posiadająca zbyt krótkie strony lub posiadająca mniej niż 25 stron najprawdopodobniej „umrze”, gdyż w praktyce nie będzie indeksowana w wyszukiwarkach, a przez to zostanie porzucona wraz z momentem, gdy założyciel stanie się nieaktywny. Ogólnie najlepiej unikać stron mających poniżej 500 bajtów i zawsze próbować rozbudować te, które mają mniej niż 1000 bajtów.

Oczywiście trzeba też spojrzeć na to, co reprezentują te bajty: jeśli cała strona jest zbudowana z szablonów, bezużytecznego kodu oraz bezsensownych ciągów znaków, oznacza to, że jest śmieciem, który źle wpłynie na resztę wiki.

W jaki sposób mogę sprawdzić liczbę i długość stron?

Możesz to w bardzo prosty sposób sprawdzić na stronach Specjalna:Najdłuższe strony oraz Specjalna:Najkrótsze strony. Aby zobaczyć długość pojedynczej strony, możesz sprawdzić jej historię (ilość bajtów na stronie jest podawana dla każdej zmiany).

Co się dzieje z wiki, których założyciele nie chcą współpracować?

To zależy. Na ogół postępujemy z taką wiki tak, jakby była nieaktywna. Jeśli jest to fanon, czekamy, aż będzie wystarczająco nieaktywna, aby ją zamknąć.

Jak można stwierdzić, czy wiki jest fanonem?

Pod ogólnym pojęciem „fanon” rozumiemy wszystkie wiki, które nie mówią o rozpoznawalnych tematach lub powiązane z franczyzami. Główna różnica względem wiki „kanonicznych” jest taka, że mają znacznie mniejsze zainteresowanie, zatem przyciągają znacząco mniej czytelników; oczywiście są wyjątki, lecz wiki typu fanon zajmuje kilka lat więcej, aby stać się popularną niż kanonicznej, co zwiększa szanse na zostanie porzuconą przez założyciela czy administratorów. Jako że są one tolerowane nawet w przypadku zduplikowanych społeczności, możliwe jest istnienie wielu wiki na ten sam temat, które szkodzą sobie wzajemnie. Dlatego wiki, które nie przechodzą procesu, są zachęcane do połączenia się z podobnymi wiki, które być może pozostały porzucone.

Co dokładnie dzieje się, gdy wiki spełni wymagania procesu?

Gdy wiki spełni wszystkie wymagania procesu, przestaje być bezpośrednio monitorowana, nawet jeśli jej aktywność jest dalej śledzona.

Czy wiki grozi ryzyko zamknięcia po przejściu procesu?

Nie. Wiki, które przeszły proces zostaną otwarte nawet, jeśli są nieaktywne, tak długo, jak nie naruszają Zasad Użytkowania.

Kto jest odpowiedzialny za śledzenie postępu wiki? Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam wątpliwości bądź pytania?

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz zwrócić się do któregokolwiek z helperów. Osobą głównie odpowiedzialną za proces kontroli jakości wiki w Polsce jest Akodone, możesz się jednak skontaktować także z innymi polskimi helperami. Jeśli uważasz, że helperzy nie są w stanie Ci pomóc, możesz zwrócić się bezpośrednio do staffów.

Czy są jakiekolwiek wyjątki?

Rzadko.

  • Wiki, które bez wątpliwości są duplikatami i/lub których założyciel ma wyraźnie złą wolę są natychmiastowo zamykane lub łączone z oryginalną wiki.
  • Wiki założone i/lub administrowane przez staffów lub helperów zwykle mają konkretny powód istnienia, więc mogą nie być objęte procesem (są jednak bardzo rzadkie, ich ilość proporcjonalnie jest bliska zera).
Advertisement