Centrum Społeczności
Advertisement

Strona specjalna

Protect site jest rozszerzeniem, które umożliwia pracownikom Fandomu oraz członkom grupy SOAP i innym wolontariuszom tymczasowe ograniczenie pewnych działań w społeczności, aby przeciwdziałać przypadkom spamu lub wandalizmu. Lokalni administratorzy mogą poprosić, aby rozszerzenie było dla nich dostępne, lecz jest włączane jedynie na wiki, które mają bogatą historię wandalizmów i spamu.

Stosowanie

To rozszerzenie może być używane do ograniczenia akcji zarówno do zarejestrowanych użytkowników i administratorów, jak i tylko administratorów. Można ograniczyć następujące działania:

Administratorzy, którzy mają dostęp do tego rozszerzenia, mogą je znaleźć na liście stron specjalnych i używać go ze strony Specjalna:ProtectSite. Maksymalny czas, na jaki administrator może zabezpieczyć stronę to 12 godzin.

W związku z tym, że użycie tego rozszerzenie zablokuje możliwość wykonywania zarówno dobrych jak i złych edycji ogromnej liczbie użytkowników, nie powinno być używane przez dłuższy okres czasu. Zabezpieczenie powinno trwać tylko tyle, ile wymaga tego posprzątanie wszelkich szkodliwych akcji. Tak samo narzędzie Protect site nie służy do długoterminowego zabezpieczania społeczności. Gdy wandalizmy dokonywane przez anonimowych użytkowników stają się zbyt silne, lokalni administratorzy mogą wymusić na edytorach zalogowanie się w rozszerzeniach wiki. Jeżeli szukasz innych altrenatyw lub opcji, skontaktuj się ze wsparciem Fandomu.

Po użyciu w rejestrze zabezpieczania i ostatnich zmianach pojawi się informacja o zabezpieczeniu strony „Specjalna:Wszystkie strony”. Jeżeli użytkownik nie zdecydował sie na ukrycie czasu wygaśnięcia zabezpieczenia, to ta informacja zostanie równiez podana.

Jak poprosić o dostęp?

Administratorzy mogą poprosić o dostęp do rozszerzenia, kontaktując się z pomocą techniczną Fandomu. Prośba zostanie przez nich rozpatrzona i to oni zadecydują czy jest to potrzebne danej społeczności. Jeżeli dostęp zostanie przyznany, otrzymają go tylko administratorzy.

Zobacz również

Advertisement