Centrum Społeczności
Advertisement

Rewert (ang. revert) to cofnięcie tekstu artykułu do jednej z wcześniejszych wersji. Rewertu można dokonać zarówno ręcznie jak i automatycznie – posługując się mechanizmami Historii zmian artykułów. Dla definicji rewertu nie ma znaczenia, czy zmiana artykułu została dokonana ręcznie czy automatycznie. Jeśli wprowadzona zmiana powoduje, że wersja artykułu po zmianie jest identyczna, lub bardzo podobna, do którejś z jego wcześniejszych wersji, to uznaje się ją za rewert.

Ten artykuł omawia tylko techniczną i psychologiczną stronę rewertowania i nie ma charakteru oficjalnego zalecenia.

Dobre obyczaje przy rewertowaniu

Rewerty artykułów są zwykle dokonywane z dwóch powodów:

  • po to aby zlikwidować skutki wandalizmu;
  • zmiana dokonana przez jednego użytkownika jest przez drugiego uznana za całkowicie błędną.

Pierwszy powód dokonywania rewertu nie wywołuje kontrowersji, a rewerty takie są niezbędne dla utrzymywania artykułów na wiki na dobrym poziomie.

Rewert artykułu dokonywany z drugiego powodu jest najczęściej przykry dla użytkownika, którego wkład zrewertowano. Jest to dla niego jak „uderzenie w policzek”, gdyż jego praca ulega w momencie rewertu swoistemu „zniszczeniu”. Może on pomyśleć:

Tyle się napracowałem, a ktoś po prostu to zlikwidował!!!

Stąd, przy rewertowaniu czyjejś pracy, wykonanej w dobrej wierze, niezwykle istotne jest, aby wyjaśnić jego powody. Dobrym obyczajem jest zatem:

Zawsze wyjaśniaj powody rewertu.

Gdy rewert zmienia artykuł w niewielkim stopniu (np: zmiana znaku interpunkcyjnego), zwykle wystarcza opisanie tej zmiany w polu „Opis zmian”, gdy jednak rewert ma poważniejszy charakter (np: usunięcie całego akapitu), wówczas wypada uzasadnić jego zmianę na stronie dyskusyjnej artykułu. Drugim dobrym obyczajem przy poważniejszych rewertach jest:

Wyjaśnij przyczyny rewertu zanim go dokonasz.

Zanim dokonasz tego rewertu, poczekaj choć trochę. Być może osoba, która popełniła (wg Ciebie) błąd, sama go poprawi, lub przekona Cię, że jednak nie masz racji. Ostrzeżenie przed rewertem często zapobiega wojnom edycyjnym.

Sposoby dokonywania rewertu:

Rewert „ręczny”

Rewert ręczny polega na zwykłej edycji artykułu, w ramach której wycina się/przywraca fragmenty artykułu uznane za błędne lub zwandalizowane. Rewert ręczny wymaga czasami dużego nakładu pracy, przy drobnych zmianach jest to jednak najprostszy sposób jego dokonania.

Rewert przez „Historię zmian”

Rewert (Historia zmian).png

Aby przywrócić wcześniejszą wersję artykułu przez historię zmian należy:

  • kliknąć na zakładkę „historia i autorzy”;
  • po otrzymaniu listy edycji należy kliknąć na datę edycji do której zamierza się przywrócić artykuł;
  • po wyświetleniu odpowiedniej, dawnej wersji artykułu należy kliknąć na edytuj;
  • otworzy się wtedy normalne okno edycji, jedynie z ostrzeżeniem, że nie edytuje się bieżącej wersji artykułu;
  • bez żadnego edytowania, należy kliknąć na zapisz na skutek czego nowa wersja artykułu zostanie nadpisana przez starą.

Rewert automatyczny

Rewert (rollback).png

Administratorzy i użytkownicy posiadający „rollback” mogą szybko rewertować zmiany. Wystarczy, że nacisną na link [cofnij], co spowoduje cofnięcie wszystkich zmian danego użytkownika do ostatniej wersji zatwierdzonej przez innego edytora, a także oznaczy tę edycję jako drobną. Nie należy stosować tego narzędzia, gdy zachodzi różnica poglądów, lecz tylko w przypadku prostego wandalizmu, ze względu na to, że ta metoda rewertowania nie umożliwia wyjaśnienia jego powodu w opisie zmian.

Pozostałe kwestie techniczne:

Czy rewert automatyczny może spowodować konflikt edycji?

Rewertowanie poprzez Historię zmian nigdy nie powoduje konfliktu edycji u osoby, która rewertuje.

Zmiana dokonana poprzez edycję „starej” wersji artykułu jest nadpisywana nad zmianami dokonywanymi równolegle na wersji „aktualnej”. Osoba zapisująca „starą” wersję nie zanotuje więc konfliktu edycji, nawet gdy ktoś inny w trakcie rewertowania zapisał zmiany dokonane na wersji „aktualnej”.

Gorzej ma osoba pracująca równolegle na wersji „aktualnej”. Utraci ona bowiem wszystkie dokonane zmiany w sytuacji, gdy zapisze je zanim zostanie zapisana wersja rewertowana. Gdy ktoś zrobił rewert w czasie edytowania wersji „aktualnej” pojawi się natomiast u niej konflikt edycji.

Advertisement