Centrum Społeczności
Advertisement
Rozszerzenie jest domyślnie włączone na Fandomie.

Rozszerzenie Maps umożliwia umieszczanie mapy na dowolnej stronie na Fandomie.

Dodawanie map w wizualnym kreatorze

Używanie Edytora Map do oznaczania punktu

Członkowie społeczności mogą użyć narzędzia Edytor map (Specjalna:MapEditor) w celu utworzenia mapy. Podobnie jak w mapach Google Maps, możesz przybliżać, oddalać oraz przewijać mapę, aby oznaczyć żądany punkt. Możesz go zaznaczyć, narysować linię lub wyciąć kształt, używanie fikcyjnych map nie jest możliwe.

W tym momencie możesz zacząć oznaczać więcej punktów, aby otrzymać zadowalającą mapę. Jeśli chcesz zmienić więcej funkcji wyświetlania mapy (parametry takie jak np. dostawca usługi, tryb wyświetlania mapy etc.), możesz kliknąć przycisk „Edytuj parametry mapy”.

Następnie po zakończeniu pracy z mapą, należy użyć opcji „Eksport do kodu wiki”. Zostanie wówczas wyświetlone okno z wikitekstem, który należy wkleić na stronę, na której chcesz osadzić mapę.

Wczytywanie mapy…

Dodawanie map w trybie źródłowym

Zagnieżdżenie znaczników - jedna z wielu funkcji jakie możesz dodać do swoich map

Mapy można również dodawać ręcznie, za pośrednictwem kodu źródłowego. Wymaga to jednak znajomości składni funkcji {{#display_map:}}, która może być wykorzystana na wiele sposobów.

  • Aby po prostu wyświetlić zestaw współrzędnych, należy użyć kodu takiego jak ten – {{#display_map: 55.7557860, 37.6176330}} – w tym wypadku wyświetlona zostanie mapa Moskwy.
  • Aby wyświetlić adres bądź położenie danej lokalizacji należy użyć składni {{#display_map: Sydney Harbour Bridge, Australia}}, metoda ta wyświetla położenie lokacji dostarczane przez Mapy Google. Możesz również użyć kodu takiego jak {{#display_map: 123 Bolka i Lolka, Losowe miasto, Losowy kraj}} lub {{#display_map: Central Railway Station, NSW}}, tak długo aż mapa będzie posiadała dostatecznie dużo informacji co do szukanego punktu (kraj, stan/województwo, gmina etc.)
  • W celu wyświetlenia wielu punktów używana jest następująca składnia:
{{#display_map: 
Punkt 1;
Punkt 2;
Punkt 3 itd...
}}

Istnieje więcej opcji wyświetlania map, więcej informacji o nich, jak również inne przykłady ich użycia dostępne są na stronie Semantic MediaWiki. Zwróć uwagę, że FANDOM korzysta z rozszerzenia map w wersji 5.2.0.

Zobacz również

Advertisement