Centrum Społeczności
Advertisement

Szybkie skróty klawiaturowe na Fandomie

Skróty klawiaturowe pozwalają na łatwiejsze nawigowanie po wiki. Nie wymagają żadnych skomplikowanych kombinacji klawiszy – większość to wciśnięcie tylko jednego.

Używanie skrótów

Eksplorator działań

Po wciśnięciu „?” lub kliknięciu na opcję „Skróty” w pasku narzędzi pojawi się okno z różnymi dostępnymi skrótami. Nie wymagają one stosowania kombinacji zależnej od przeglądarki.

Okno eksploratora działań można otworzyć wciskając „.” (kropkę). Za jego pomocą można dostać się do wielu innych stron. Można go użyć do znajdowania nowych stron lub w celu szybkiego dostania się na konkretną stronę.

Na przykład, wpisanie „Podp” zawęzi listę do Podpowiedzi. Wpis wyświetli skrót klawiaturowy (wciśnięcie „g” a następnie „i”) oraz pozwala na kliknięcie co przeniesie na docelową stronę. Elementy również można wybierać za pomocą strzałek oraz wybrać enterem.

Uwaga: Skróty są nieaktywne jeśli kursor tekstowy znajduje się w polu edycji, więc nie będą przeszkadzać w pisaniu.

Klasyczne skróty

Alternatywnie można użyć poniższych klasycznych skrótów. Skróty te używają kombinacji litery i klawisza dostępu stosowanego w przeglądarce – zwykle Ctrl, Alt lub Alt + Shift.

Główne

Klawisz dostępu + Akcja
C
D Usuń/Odtwórz
F Przenosi kursor na pole wyszukiwania
G Aktywność na wiki
H Historia
L Lista obserwowanych stron
M Przenieś stronę
N Strona dyskusji
R Ostatnie zmiany
T Strona dyskusji lub komentarz artykułu
W Obserwuj/Nie obserwuj
X Losowa strona
Z Strona główna
. Strona profilu
= Zabezpiecz/Odbezpiecz

Edycja

VisualEditor
Klawisz dostępu + Akcja
S Zapisanie strony
[ Otwarcie okna edycji wikitekstu

Uwaga: pełną listę skrótów VisualEditora znajdziesz w menu opcji.

Klasyczny edytor
Klawisz dostępu + Akcja
E Pokaz podgląd
I Przełącza checkbox opisu zmian pomiędzy polem edycji
S Zapisz stronę w edytorze
V Wyświetl zmiany w edytorze
, Ustawia kursor na polu edycji
Advertisement