Centrum Społeczności
Advertisement

Przykładowy kanał aktywności

Tag Aktywności na wiki pozwala ukazać kanał ostatnich zmiany na wiki, w stylu strony specjalnej Aktywność na wiki używając prostego wikitekstu.

Krok po kroku

  • Otwórz stronę, do której chciałbyś dodać zawartość i otwórz ją do edycji.
  • Dodaj ten wikitekst do strony: <activityfeed />
  • Opublikuj i oglądaj swoją nową aktywność.

Ustawienia

Domyślnie, kanał aktywności pokazuje głównie to samo co Aktywność na wiki. Możesz kontrolować niektóre elementy, dodając kilka parametrów:

size
Umożliwia ustawienie liczby elementów na liście.
Dla przykładu, <activityfeed size=3 />
hideimages, hidevideos, hidecategories, hidenewpages
Pozwala ukryć zdjęcia, filmy i kategorie z kanału, ustawiając tę wartość na true.
Dla przykładu, <activityfeed hideimages=true />
exclude
Wyklucza przestrzenie nazw ogranicza kanał aktywności, usuwając niechciane przestrzenie nazw (np. usuwa wszystkie wpisy na blogach). Spacje w nazwach przestrzeni nazw powinny zostać zastąpione znakiem podkreślenia.
Dla przykładu, <activityfeed exclude="main,user_blog_comment" />
style
Umożliwia wstawianie formatowania bezpośrednio do najwyższego poziomu znacznika.
Dla przykładu, <activityfeed style="width:300px;" />
shortlist
Changes the list into the style of abbreviated user contributions list (one line; icon, name, short timestamp, diff icon) by setting this value to true. Shows content namespaces only.
Zmienia listę w stylu listy skróconej listy wkładu użytkownika (jedna linia: ikona, nazwa, krótka godzina, ikona zmiany), poprzez ustawienie tej wartości na true.
Dla przykładu, <activityfeed shortlist=true />

Łącząc kilka powyższych ustawień powinniśmy otrzymać coś takiego:

<activityfeed size=5 hideimages=true shortlist=true />

Zobacz również

Advertisement