Centrum Społeczności
Advertisement

Wojna edycyjna – to sytuacja, gdy dwóch lub więcej wikian nie zgadza się co do treści jakiegoś hasła i ciągle zmienia treść hasła wg własnego uznania. Wojna edycyjna może przyjmować formę uporczywych rewertów lub ciągłego zmieniania kontrowersyjnych fragmentów tekstu.

Pierwszy przypadek jest łatwy do rozpoznania, natomiast przy drugim przypadku bardzo trudno jest rozgraniczyć moment, kiedy normalna, owocna wspólna praca nad artykułem przekształca się w stan wojny.

Wojny edycyjne nie mogą trwać wiecznie, gdyż sparaliżowałoby to tworzenie wiki. Należy więc, w miarę możności, ich unikać.

Najprostszym sposobem uniknięcia wojny edycyjnej jest dobrowolne zaprzestanie edycji hasła przez obie strony konfliktu i przystąpienie do „negocjacji” na stronie dyskusyjnej tego artykułu. Gdy to nie przynosi rezultatu, należy spróbować metod specjalnych.

Gdy wojna edycyjna przeradza się w ciągłe rewertowanie, administrator może zablokować artykuł, dając tym samym czas na uspokojenie emocji i przedyskutowanie spornej kwestii.

Interesującą metodą zapobiegania wojnom edycyjnym jest zasada jednej zmiany na dzień. Polega ona na dobrowolnych ograniczeniu się obu stron konfliktu do dokonywania tylko jednej edycji na dzień w kontrowersyjnym artykule, z jednoczesnym, jednym na dzień uzasadnieniem tej edycji w dyskusji. Takie podejście powoduje, że:

  • Każda ze stron ma dużo czasu na przemyślenie argumentów drugiej strony.
  • Każda ze stron może na spokojnie dojść do wniosku, że jednak nie ma racji, a nie bezmyślnie zmieniać tekst.
  • Inni wikianie mają czas, aby włączyć się do dyskusji i pomóc rozstrzygnąć spór.
Advertisement