Centrum Społeczności
Advertisement
Przycisk zabezpieczania

Przycisk zabezpieczania

Istnieje możliwość zabezpieczenia strony w celu ograniczenia innym możliwości jej edytowania. Administratorzy i moderatorzy treści mogą zabezpieczać jak i odbezpieczać strony gdy zajdzie taka potrzeba.

Wykorzystywanie[]

Większość stron na wiki powinna pozostać niezabezpieczona aby zachęcić wszystkich użytkowników w społeczności do edytowania. Długotrwałe zabezpieczanie znacznych ilości stron stoi w sprzeczności z Zasadami użytkowania.

Przypadki w których możesz chcieć użyć zabezpieczenia to:

 • Zabezpieczanie często wandalizowanych stron, takich jak strona główna na ruchliwych wiki.
 • Zachowywanie spójności loga i favikony strony.
 • Zabezpieczanie polityk i regulaminów na wiki.
 • Szablony zawierające skomplikowany kod i/lub będące kluczowymi dla konkretnej wiki.

Tymczasowe zabezpieczenie może być wykorzystywane do:

 • Wymuszenia przerwy aby zatrzymać wojnę edycyjną.
 • Zabezpieczenia strony lub pliku który niedawno był ofiarą wandalizmu.

Poziomy zabezpieczenia[]

Istnieją trzy poziomy zabezpieczania które można wybrać dla każdej z opcji zabezpieczania. Poziomy zabezpieczenia wszystkich zabezpieczonych stron znajdują się na stronach Specjalna:Zabezpieczone strony (edytowanie, przenoszenie i przesyłanie) oraz Specjalna:Zabezpieczone nazwy stron (tworzenie).

 • Brak zabezpieczenia: Każdy może edytować i zmienić nazwę strony.
 • Częściowe zabezpieczenia: Uniemożliwia niezarejestrowanym i pozbawionym flagi automatycznie zweryfikowanych przesyłanie nowych wersji plików, edytowanie, zmienianie nazw i/lub tworzenie strony (jeśli nie istnieje). Ten poziom jest wystarczający w większości przypadków i może zostać ustawiony poprzez wybranie opcji „Blokuj nowych i niezarejestrowanych użytkowników” z listy.
 • Całkowite zabezpieczenie: Ogranicza przesyłanie nowych wersji plików, edytowanie, zmienianie nazwy i/lub tworzenie strony (jeśli nie istnieje) do administratorów i moderatorów treści. Ten poziom zabezpieczenia może być odpowiedni dla strony zasad społeczności, strony głównej, loga wiki lub favikony. Może zostać ustawiony poprzez wybranie opcji „Dostęp mają tylko administratorzy i moderatorzy treści” z listy.

Typy zabezpieczenia[]

 • Edytowanie: Ogranicza możliwość edytowania strony.
 • Przenoszenie: Ogranicza możliwość zmiany nazwy strony. Domyślnie zabezpieczenie przenoszenia będzie takie samo jak zabezpieczenie edytowania, jednak można również ustawić różne poziomy tych zabezpieczeń.
 • Przesyłanie: Ogranicza możliwość przesyłania nowszych wersji istniejącego pliku.
 • Tworzenie: Ogranicza możliwość tworzenia strony która nie istnieje lub została usunięta. Ta opcja może być użyteczna przy zapobieganiu powtarzającemu się tworzeniu niechcianych lub błędnie nazwanych stron.
 • Dziedziczne zabezpieczenie: ta opcja rozszerza zabezpieczenie o wszystkie szablony i pliki używane na stronie.

Krok po kroku[]

Zabezpieczanie stron[]

Zabezpieczanie artykułu
 • Aby zabezpieczyć stronę, plik lub szablon najedź kursorem na strzałkę obok przycisku „Edytuj” obok nazwy strony i wybierz opcję „Zabezpiecz” z listy.
 • Na stronie zabezpieczania, do której zostaniesz przekierowany, możesz ustalić pożądany poziom zabezpieczenia.
 • Możesz chcieć ustalić poziom zabezpieczenia dla przenoszenia na inny niż poziom zabezpieczania edytowania. Domyślnie są one takie same. Aby ustawić inny poziom zaznacz pole wyboru w sekcji „przenoszenie” a następnie wybierz swój poziom zabezpieczenia.
 • Aby ustawić dziedziczne zabezpieczenie kliknij pole „Dziedziczenie zabezpieczenia – zabezpiecz wszystkie strony zawarte na tej stronie.”
 • Wybierz jeden z predefiniowanych powodów zabezpieczania w rozwijanym meny lub dodaj własny w polu poniżej.
 • Kliknij przycisk „Potwierdź” aby zapisać zmiany.

Odbezpiecz[]

 • Aby odbezpieczyć bądź zmienić zabezpieczenie konkretnej strony użyj rozwijanego menu obok przycisku „Edytuj” aby przejść na stronę zabezpieczenia.
 • Usuń lub zmień opcje zabezpieczania.
 • Kliknij przycisk „Potwierdź” aby zapisać zmiany.

Dziedziczne zabezpieczenie[]

Dziedziczne zabezpieczenie

Potwierdzanie zabezpieczenia. Musisz zaznaczyć opcję „Dziedziczenie zabezpieczenia – zabezpiecz wszystkie strony zawarte na tej stronie.” aby aktywować dziedziczne zabezpieczenie.

Dziedziczne zabezpieczenie jest formą zabezpieczenia, która umożliwia zabezpieczenie zarówno strony jak i wszystkich szablonów oraz obrazów na niej zawartej bez konieczności zabezpieczania ich indywidualnie. Jest to użyteczne na stronach takich jak strony główne, gdzie większość zawartych obrazów i szablonów jest wykorzystywana tylko na tej stronie.

Aby użyć dziedzicznego zabezpieczenia po prostu kliknij link „Zabezpiecz”; dziedziczne zabezpieczenie znajdzie się pośród standardowych opcji zabezpieczania. Strona musi być całkowicie zabezpieczona aby aktywować opcję dziedzicznego zabezpieczenia.

Ogólne porady[]

 • Unikaj częstego błędu jakim jest zabezpieczanie stron bez potrzeby. Pojedynczy wandalizm nie jest powodem aby na zawsze zabezpieczyć stronę przed wszystkimi edycjami.
 • Poziom zabezpieczenia powinien mieć sens. Jeśli strona jest ciągle wandalizowana przez niezalogowanych użytkowników to częściowe zabezpieczenie ich powstrzyma; pełne zabezpieczenie jest zbędne. Jeśli dwóch uznanych edytorów prowadzi wojnę edycyjną to konieczne jest pełne tymczasowe zabezpieczenie strony.
 • Większość zabezpieczeń powinno być tymczasowe, aby wygasły gdy problem zostanie rozwiązany.
 • Jeśli wandalizmy wykonywane przez adresy IP są problemem na wielu stronach to lepszym rozwiązaniem niż masowe zabezpieczanie stron będzie wyłączenie opcji anonimowego edytowania w rozszerzeniach wiki.
 • Strony dyskusji nie powinny być zabezpieczane, z wyjątkiem ekstremalnych okoliczności.

Zobacz także[]

Dalsze wsparcie

Szukasz dalszego wsparcia lub masz pytanie? Sprawdź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

Advertisement