Centrum Społeczności
Advertisement
Centrum Społeczności

Znacznik activityfeed pozwala na wyświetlenie listy aktywności na wiki w dowolnym miejscu na stronie korzystając z prostego kodu.

Przykładowa lista aktywności

Krok po kroku

  • Wejdź na stronę, na której chcesz umieścić listę aktywności i otwórz okno edycji.
  • Dodaj ten kod do strony: <activityfeed />.
  • Opublikuj zmianę i ciesz się nowym elementem na stronie.

Modyfikacje

Domyślnie lista aktywności dodana poprzez to rozszerzenie przypominać będzie zawartość aktywności na wiki. Możesz jednak kontrolować niektóre elementy poprzez edycję parametrów znacznika.

Przykład:

<activityfeed size=5 hideimages=true exclude="main,blog talk" shortlist=true />

Dostępne parametry:

size
Pozwala na określenie liczby wpisów na liście.
Przykład: size=3
hideimages, hidevideos, hidecategories, hidenewpages
Umożliwiają usunięcie obrazów, filmów i kategorii z listy gdy ustawiona wartość to true.
Przykład: hideimages=true
exclude
Chowa edycje w przestrzeniach nazw, które nie powinny znajdować się na liście.
Przykład: exclude="main, blog talk"
style
Pozwala na definiowanie dodatkowych stylów bloku zawierającego listę.
Przykład: style="width:300px;"
shortlist
Zmienia listę na w jej zminimalizowaną wersję (jedna linia; jedna ikona, nazwa, data) gdy ustawiona wartość to true.
Przykład: shortlist=true

Zobacz także

Advertisement