Centrum Społeczności
Advertisement
Centrum Społeczności

source

PiotrekD

Jestem Piotr. Na Wikii udzielam się od 8 października 2011 roku. Znam dobrze mechanizmy MediaWiki. Jestem administratorem kilku wiki.

I am Piotr (Peter). I have been contibuting to various Wikia projects since 8th October 2011. I understand MediaWiki mechanisms well. I am an administrator of several wikis.

Ich bin Piotr (Peter). Auf Wikia bin ich seit Oktober 2011. Ich bin ein Administrator der einigen Wikis.

Меня зовут Piotr (Пётр). Мою учётную запись я создал 8 октября 2011 года. Знаю механизмы MediaWiki хорошо. Я администратор нескольких вики.

Mihi nomen Piotr (Petrus) est. In Wikia ab anno 2011 sum. Mechanisma MediaWiki bene scio. Paucas wiki administro.

Projekty / Projects / Projekte / Проекты


Pwb icon.svg Ten użytkownik jest operatorem bota PiotrekD.bot na bazie Pywikibota i jest gotów udzielić pomocy w zakresie jego obsługi.

K pamięci

Prośby spełnione